Strona główna      Galeria zdjęć      Historia      Najciekawsze miejsca     Czasami los okrutnie obchodzi się z niektórymi miejscowościami. Niegdyś bogate, o dużym znaczeniu, z czasem popadają w zapomnienie i tracą znaczenie na rzecz innych, z którymi historia obeszła się znacznie łagodniej. Tak właśnie było z Szydłowem, przez wiele lat było to ważne i bogate małopolskie miasto z zamkiem królewskim, dzisiaj to tylko mała gminna wieś w województwie świętokrzyskim. I tylko dobrze zachowane XIV-wieczne mury obronne, dzięki którym wieś zyskała przydomek "polskiego Carcassonne", przypominają o jego dawnej świetności...
Każdy kto tu będzie powinien spróbować śliwek, z których Szydłów słynie teraz w całej Polsce. Okoliczne sady dostarczają mnóstwo tych przepysznych owoców, które można kupić w bardzo konkurencyjnych cenach. My spróbowaliśmy i polecamy :-))

Szydłów Historia


Szydłów to wieś gminna w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim. Leży około 40 km na południowy-wschód od Kielc i 12 km na zachód od Staszowa. Według stanu z roku 2008 liczyła nieco ponad 1000 mieszkańców.
Szydłów bywa nazywany śliwkową stolicą Polski ze względu na bardzo dużą liczbę (około 1000) sadów śliwkowych w okolicy. Corocznie organizowane jest tu Święto Śliwki, czyli Dni Szydłowa podczas których sadownicy prezentują dorodne szydłowskie śliwki w kilkunastu odmianach :-)

Pierwsza pisana wzmianka o Szydłowie pochodzi z 1191 roku, kiedy to miejscowość wymieniona jest w akcie uposażenia sandomierskiej kolegiaty. Szydłów leżał na odgałęzieniu nadwiślańskiego szlaku handlowego, ze Staszowa do Chęcin, Małogoszcza oraz Przedborza. Prawa miejskie osada otrzymała 1 lipca 1329 roku z rąk króla Władysława Łokietka. W połowie XIV wieku Kazimierz Wielki wznosi tutaj warowny zamek  (fot.), otacza miasto murami obronnymi  (fot.) oraz funduje kościół świętego Władysława  (fot.). Miasto otoczone obronnymi murami z trzema bramami: Krakowską (jedyna ocalała)  (fot.), Opatowską i Wodną stało się jedną z warowni strzegących ziem Małopolski. Przez 4 wieki, od XV do XVIII wieku, Szydłów był siedzibą starostwa niegrodowego. Miasto było dużym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, rozwinęło się tu m.in. kowalstwo, siodlarstwo, bednarstwo i kotlarstwo, kwitł handel, działały cechy krawców, piekarzy, szewców, garncarzy, ślusarzy, mieczników, czapników i wędzidlarzy, rozwijał się tranzyt wina, stad bydła i chmielu. W 1528 roku Szydłów wzbogacił się o wodociągi oraz miejskie łaźnie. W 1565 roku w Szydłowie wybuchł pożar, który strawił dużą część miasta.
Od połowy XVII wieku miasto stopniowo traciło na znaczeniu. W 1630 roku Szydłów został spalony przez oddział zbuntowanych wojsk najemnych. Kolejne zniszczenia przyniósł potop szwedzki, wojska szwedzkie oraz węgierskie Rakoczego poważnie zniszczyły miasto i zamek. Zniszczeniu uległy łaźnie i wodociągi, ocalało zaledwie 350 mieszkańców, a stan zabudowy zmniejszył się do 34 domów. W czasie III wojny północnej Szydłów spustoszyła zaraza.
W drugiej połowie XVIII wieku starosta szydłowski Maciej Sołtyk zagarnął bezprawnie ziemię mieszczan i usiłował zlikwidować samorząd miejski. W roku 1777 mieszczanie i chłopi zbrojnie wyruszyli przeciw staroście. Spór na niekorzyść dla mieszczan rozstrzygnął król Stanisław August Poniatowski. Po III rozbiorze Polski Szydłów znalazł się w zaborze austriackim. W 1809 roku miasto zostało siedzibą powiatu w Księstwie Warszawskim. W 1815 roku Szydłów znalazł się w zaborze rosyjskim. W 1850 roku zlikwidowano powiat szydłowski, a w roku 1869 Szydłów utracił prawa miejskie, których dotąd nie odzyskał....
Podczas II wojny światowej w Szydłowie utworzono getto, w którym przebywało około tysiąca Żydów, straconych później w obozach koncentracyjnych. Wskutek działań wojennych Szydłów został znacznie zniszczony, po wojnie został odbudowany.
Szydłów Najciekawsze miejsca


 • Mury obronne
 • Mury obronne Szydłowa postawił król Kazimierz Wielki w XIV wieku  (fot.)  (fot.). Mury wybudowano częściowo na skraju wysokiej ściany wąwozu, a częściowo na płaskim terenie i umocniono wałem ziemnym oraz fosą. Baszty (Opatowska, Krakowska i Sandomierska) miały ponad 10 m. Mury bronione były za pomocą hurdycji, czyli krytych ganków drewnianych, wspartych na belkach wpuszczonych w mur, z otworami w podłodze przez które można było prowadzić ostrzał wroga.
  Do czasów współczesnych zachowały się 4 odcinki murów od strony zachodniej, wschodniej i południowej o łącznej długości 680 m. Przetrwała także jedna z trzech bram: Brama Krakowska i baszta przerobiona na dzwonnicę kościoła farnego  (fot.). Ciekawostką jest fakt, że w 1822 roku odbyła się licytacja zamkowych murów, które jednak nie znalazły nabywcy, co wytłumaczono zbyt wysoką ceną oraz tym, że w pobliżu Szydłowa było pod dostatkiem darmowego materiału budowlanego.
  Zachowana Brama Krakowska  (fot.)  (fot.) w roku 1946 została wyremontowana i częściowo zrekonstruowana. Brama została wybudowana w wieku XIV, górne kondygnacje dobudowano w stylu renesansowym w początku XVI wieku. Dzięki XVI-wiecznej przebudowie brama zyskała attykę i dwie koliste wieżyczki. Między wnękami górnej kondygnacji znajdują się dwa prostokątne okienka, a w półkolistych wnękach attyki cztery strzelnice  (fot.). Wysunięta do przodu część bramy posiada sklepiony łuk, w którym umieszczona była żelazna brona służąca do zamykania bramy od wewnątrz z którą łączył się most zwodzony. Wysunięte na zewnątrz kwadratowe przedbramie połączone z bramą właściwą tzw. "szyją" dodatkowo broniło wejścia.


 • Zamek królewski
 • Zamek zbudował król Kazimierz Wielki w XIV wieku  (fot.). Był to jeden z największych zamków wzniesionych dzięki królowi. W XV wieku, a następnie dwukrotnie w XVI wieku, zamek był przebudowywany po pożarach w latach 1528 i 1544. Zamek często gościł króla Władysława Jagiełłę, podobnie za panowania króla Zygmunta III zamek służył na czas pobytu monarchy w Szydłowie jako mieszkanie królewskie. W XVII wieku miała miejsce kolejna przebudowa po pożarze z 1630 roku i zniszczeniach dokonanych przez wojska szwedzkie. W 1723 roku zamek odnowił starosta Józef Załuski. Pod koniec XVIII wieku zamek został opuszczony i częściowo zniszczony. Ostatecznemu zniszczeniu zamek uległ podczas przemarszu wojsk napoleońskich. W XIX w. zamek przebudowano na stajnię i wozownię. W 1946 roku zrekonstruowano mury obwodowe z blankami od strony zachodniej, a mury domu dużego zostały podniesione i zwieńczone pseudoblankami. Całość zabezpieczono w charakterze trwałej ruiny.
  Zamek wybudowano na planie wydłużonego wieloboku o powierzchni ponad 7000 m2. Głównym elementem zespołu zamkowego był prostopadły do murów obwodowych budynek mieszkalny (o wymiarach 35x13 m), stanowiący rezydencję królewską. Był to budynek piętrowy, zbudowany z kamienia w stylu gotyckim z elementami wczesnorenesansowymi. Po stronie południowej znajdował się ryzalit, w którym prawdopodobnie istniała kaplica zamkowa. Budynek posiadał dwuspadowy dach. Do dziś przetrwały ostrołukowe kamienne portale i okna  (fot.). W północno-zachodnim narożniku zamku znajdowały się dwie cylindryczne, kamienne wieże, z których zachowały się jedynie fundamenty. Prawdopodobnie jedna z wież miała wystający poza okrąg podstawy tzw. "dziób" skierowany na zachód. Forma ta była unikatowa w budownictwie obronnym z czasów Kazimierza Wielkiego.
  W XV wieku na ruinach wieży wzniesiono piętrowy budynek nazywany Skarbczykiem  (fot.). Obecnie mieści się w tu Muzeum Regionalne. Południową ścianę budynku zdobi zegar słoneczny wykonany w 1962 roku  (fot.).
  Budynek bramny powstał w XVII wieku na miejscu dawnej bramy. Od strony zachodniej dziedziniec zamku zamknięty jest murami obwodowymi, które stanowią fragment umocnień miejskich.
  Wstęp na zamek jest płatny.


 • Kościół św. Władysława
 • Dwunawowy kościół farny, zbudowany z cegły i częściowo piaskowca  (fot.)  (fot.) został ufundowany przez króla Kazimierza Wielkiego jako pokutę za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki. Wzniesiony został około 1355 roku. Był budowlą halową, dwunawową, z dwoma słupami umieszczonymi na osi prezbiterium. W 1630 roku został zniszczony w wyniku pożaru. Po odbudowie pierwotny kształt odzyskało jedynie prezbiterium. Kolejny pożar zniszczył kościół w roku 1944, kiedy to spłonęły wszystkie dachy. W latach 1945-1948 świątynię odbudowano. W trakcie tych prac zostały odkryte dwa gotyckie portale.
  Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII wieku przebudowana z baszty obronnej  (fot.). Zachowały się wąskie, prostokątne otwory strzelnicze i ślady wejścia na poziom chodnika straży, który znajdował się na murach obronnych.


 • Kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Gotycki kościół prawdopodonie z przełomu XIV i XV wieku, przebudowywany w wiekach XVI i XVII  (fot.). Posiada prostokątną nawę, krótsze i węższe prezbiterium z dobudowaną później zakrystią. Wewnątrz znajdują się pozostałości gotyckiej polichromii z drugiej połowy XIV wieku, które przedstawiają sceny z Nowego Testamentu. Do wnętrza kościoła prowadzą trzy gotyckie portale: od południa do nawy - ciosowy, ostrołukowy; od zachodu - kamienny, ostrołukowy i z prezbiterium do zakrystii - ciosowy, ostrołukowy.


 • Ruiny kościoła i szpitala Świętego Ducha
 • Kościół wybudowano na początku XVI wieku  (fot.). Murowany z kamienia, jednoprzestrzenny, z zakrystią od północy. Szpital był budynkiem murowanym, parterowym. Posiadał dwa krótkie, prostokątne skrzydła połączone korytarzami z kościołem. Przytułek funkcjonował w XVII i XVIII wieku.


 • Synagoga
 • Najstarsza zachowana synagoga w województwie świętokrzyskim i jedna z najstarszych w Polsce  (fot.). Została zbudowana pomiędzy 1534 a 1564 rokiem. Kamienny budynek wzniesiono na planie prostokąta, w stylu późnogotyckim z późnorenesansowymi elementami wnętrza. Mur zwieńczony został blankami i późnogotycką attyką. Ściany zewnętrzne grubości 2 metrów wsparte są szkarpami, które stoją między 10 półkoliście zakończonymi oknami. Od zachodniej strony znajduje się drewniano-murowana przybudówka, na piętrze której znajdował się babiniec połączony z salą główną czterema małymi okienkami. Salę modlitw, obniżoną wobec gruntu, optycznie powiększa sklepienie kolebkowe z lunetami, w których tkwią okna rozświetlające wnętrze. Na ścianie wschodniej znajduje się późnorenesansowy, rzeźbiony w kamieniu Aron ha-kodesz, miejsce w które rabin wkładał Torę po zakończonej modlitwie, pochodzący z początku XVII wieku. W zachodniej ścianie znajdują się prostokątne wnęki po skarbonie, nad którą znajduje się hebrajski napis i płaskorzeźba złożonych dłoni.
  W XIX wieku strawił ją pożar, jednak została natychmiast wyremontowana. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę i umieścili w niej magazyn broni i żywności. Po zakończeniu wojny budynek pełnił rolę kina wiejskiego, a następnie przez wiele lat stał opuszczony. W 1967 roku decyzją władz budynek został przeznaczony na Gminny Dom Kultury. W latach 1978-1981 przeprowadzono remont budynku dzięki czemu odzyskał on oryginalny wygląd.
  Obecnie mieści się tu Gminne Centrum Kultury i Muzeum Kultury Polsko-Żydowskiej z wystawą judaików. Są tu dwa kawałki zwojów Tory, 18 płaskorzeźb w brązie przedstawiających sceny ze Starego Testamentu, korona Tory i chanukija. W synagodze znajduje się również 4 metrowy posąg Mojżesza trzymającego tablice z Dekalogiem autorstwa Gustawa Zemły.02.2012


Na podstawie stron internetowych: Oficjalna strona Szydłowa, Szydłów w Wikipedii oraz przewodnika Zamki, Carta Blanca 2009.
Aktualizacja 11.02.2012


Dzwonnica przy kościele św. Władysława

Dzwonnica przy kościele św. Władysława

Rynek

Rynek

Zamek królewski

Zamek królewski

Zamek królewski

Zamek królewski

Skarbczyk

Skarbczyk

Synagoga

Synagoga

Kościół św. Władysława

Kościół św. Władysława

Mury obronne i kościół św. Władysława

Mury obronne i kościół św. Władysława

Brama Krakowska

Brama Krakowska

Panorama Szydłowa

Panorama Szydłowa

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Canon PowerShot A85
Oficjalna strona Szydłowa
Szydłów w Wikipedii
Sandomierskie klimaty
Zamki obronne w Polsce
Synagoga w Szydłowie