Strona główna      Galeria zdjęć      Historia      Najciekawsze miejsca     Kolejne z miast nazywanych "polskimi Carcassonne" ze względu na dobrze zachowane mury obronne z basztami. Ciekawostką Strzelec Krajeńskich jest też szlak sympatycznych czarownic, który nawiązuje do historii miasta i procesów o czary z przełomu XVI i XVII wieku.

Strzelce Krajeńskie Historia


Najstarsza wzmianka, która mogła dotyczyć Strzelec (słowiańska nazwa Strzelci), została odnotowana w Kronice Wielkopolskiej i jest związana ze zniszczeniem w 1272 roku zamku margrabiego brandenburskiego Konrada I przez księcia Przemysła II. Po zniszczeniu zamek nie został już odbudowany, a margrabiowie zdecydowali się w latach 1272-1286 lokować miasto na prawie niemieckim, które nazwano Friedeberg. W latach 1272-1290 podjęto prace fortyfikacyjne w wyniku których powstał wokół miasta mur kamienny, wał ziemny i podwójne fosy. Podczas budowy fortyfikacji zbudowano Bramę Młyńską (Drezdenecką lub Wschodnią) i Gorzowską (Brzozowską) oraz 38 baszt łupinowych.
W 1345 roku miasto otrzymało przywilej, na podstawie którego strzeleccy kupcy uzyskali prawo żeglugi do Szczecina rzeką Polką wpadającą do Noteci i dalej do Warty oraz Odry. Ważnym źródłem dochodów miasta był także monopol na handel rybami. Ponadto miasto utrzymywało się z sądownictwa, opłat za kramy, podatków z wiosek, czynszów, młynów, cegielni, ceł z grobli oraz czynszów z karczem.
W latach 1402-1454 Strzelce wraz z Nową Marchią należały do Zakonu Krzyżackiego. W trakcie wojny polsko-krzyżackiej pod miastem w 1433 roku stanęły wojska husyckie Jana Čapka, które wspierały oddziały polskie. Po dwudniowym szturmie, na początku czerwca, atakujący wykonali podkop i zdobyli miasto, które następnie spalili. Po 1454 roku miasto przeszło pod panowanie Hohenzollernów. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zostało poważnie zniszczone.
Rozwój miasto nastąpił w XVIII wieku i był związany z czasami panowania Fryderyka Wilhelma II i Fryderyka II. Ponowne zahamowanie rozwoju miasta miało miejsce w związku ze zniszczeniami z okresu wojny siedmioletniej (1756-1763). Duże straty miasto poniosło również w czasie kampanii napoleońskiej. Po reformie administracyjnej z 1815 roku Strzelce pozostały w ramach historycznej Nowej Marchii, podporządkowanej od tego czasu Regencji Frankfurckiej.
Podczas II wojny światowej miasto zostało zdobyte pod koniec stycznia 1945 roku przez jednostki armii sowieckiej i w ciągu kilku kolejnych miesięcy bardzo poważnie zniszczone. W tym samym roku miejscowość włączono do Polski.

Strzelce Krajeńskie położone są w północno wschodniej części województwa lubuskiego, nad jeziorami: Klasztornym Górnym, Klasztornym Dolnym oraz Młyńskim, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego.
Według danych z 2022 roku w mieście mieszkało około 9800 mieszkańców. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 22 oraz droga wojewódzka nr 156.
Miasto leży w odległości około 27 km na północny wschód od Gorzowa Wielkopolskiego..


Strzelce Krajeńskie Najciekawsze miejsca


 • Średniowieczne mury miejskie  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Mury obronne powstały zaraz po lokacji miasta, w latach 1272-1290. Wraz z murami powstała Brama Młyńska (Drezdenkowska lub Wschodnia) i Gorzowska oraz system baszt łupinowych. Mury miejskie otoczone zostały dodatkowo podwójnymi obwałowaniami oraz fosą wypełnioną wodami jeziora Górnego i Dolnego. Mury miały wysokość 8-9 metrów i szerokość do 160 cm. Pierwotnie w obwodzie murów o łącznej długości 1700 metrów umieszczonych było 38 baszt łupinowych.
  Fortyfikacje zaczęto plantować w 1730 roku, zakładając przy Bramie Gorzowskiej plac ćwiczeń, a w 1736 roku w miejscu wałów i fosy założono ogrody. Z czasem część baszt łupinowych zabudowano i adaptowano na cele mieszkalne. W 1866 roku rozebrano Bramę Gorzowską. Do dzisiaj zachowały się mury o długości 1640 metrów i wysokości od 3 do 8 metrów z Bramą Młyńską, Basztą Czarownic oraz 36 półotwartymi basztami łupinowymi.

 • Brama Młyńska  (fot.)  (fot.)
 • Pochodzi z I połowy XV wieku. Wzniesiona w stylu gotyckim. Budowla została założona na planie czworobocznym i wzniesiona u podstawy z kamienia, a powyżej z cegły na zaprawie wapiennej. Brama jest czterokondygnacyjna, prostopadłościenna, nakryta dachem dwuspadowym. W przyziemiu bramy zlokalizowany jest ostrołukowy przejazd. W elewacji zachodniej na wysokości drugiej i trzeciej oraz czwartej kondygnacji znajduje się kompozycja złożona z wąskich blend, w obrębie których umieszczono otwory okienne.
  Obecnie mieści się tu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia.

 • Baszta Więzienna (Czarownic)  (fot.)  (fot.)
 • Pochodzi z końca XIII wieku i II połowy XIV wieku. Niższe partie zbudowane z kamienia na planie prostokąta, wyższe z cegły na planie spłaszczonego koła. Zwieńczenie baszty stanowi spiczasty, ceglany hełm z chorągiewką pogodową, który okolony jest platformą widokową. Wnętrze baszty podzielone jest na trzy kondygnacje. Obok baszty można zobaczyć klika machin oblężniczych  (fot.)
  Obecnie budowla nie jest użytkowana.

 • Kościół farny Matki Bożej Różańcowej  (fot.)  (fot.)
 • Kościół został zbudowany w końcu XIII wieku w stylu gotyckim. Zbuowany jest z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej i częściowo z granitowych, starannie obrobionych kwader. Budowla jest orientowana, wzniesiona na planie prostokątnym z wieżą po stronie zachodniej. Korpus kościoła jest trzynawowy, sześcioprzęsłowy, bez wyodrębnionego prezbiterium po stronie wschodniej. Po przebudowie, po zniszczeniach najazdu husyckiego z 1433 roku, założono nad wnętrzem sklepienia gwiaździste i wprowadzono przestrzeń bazylikową z doświetleniem nawy głównej poprzez okna ponad dachami naw bocznych. Wieża jest czterokondygnacyjna, o bogatej dekoracji, nakryta dachem czterospadowym. W latach 1858-1866 kościół przebudowano. Wprowadzono wówczas do wnętrza świątyni empory, otynkowano ściany i filary oraz ufundowano, w miejsce historycznego, nowe wyposażenie i wystrój. W 1945 roku kościół został wewnątrz wypalony, a wystrój wnętrza zniszczony. Świątynia została odbudowana w latach 1957-1973.

 • Kościół św. Franciszka z Asyżu
 • Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu został wzniesiony w 1929 roku. Świątynia jest skromną budowlę salową wzniesioną w stylu modernistycznym. Kościół jest murowany z cegły klinkierowej, wzniesiony na planie prostokątnym z wyodrębnionym po stronie wschodniej prezbiterium i kruchtą po stronie północnej. Nakryty jest czterospadowym dachem z niewysoką sygnaturką.
  Wewnątrz zachował się m.in. oryginalny obraz z przedstawieniem św. Franciszka, malowany drewniany strop oraz stolarka drzwiowa i ławki.

 • Spichlerz z XVIII wieku  (fot.)
 • Budynek spichlerza zlokalizowany jest przed Bramą Młyńską, poza obwodem fortyfikacji miejskich. Jest to budowla wzniesiona prawdopodobnie w 1764 roku, pełniąca pierwotnie funkcje gospodarcze. Budynek wzniesiony został na planie prostokątnym jako budowla murowana z ryglowymi szczytami. Jest budynkiem parterowym, nakrytym dwuspadowym dachem naczółkowym.
  W budynku mieści się Informacja Turystyczna.

 • Domy szachulcowe z XVIII/XIX wieku
 • Jednym z nich budunek położony przy ulicy Północnej 36  (fot.). Budynek wybudowany został w zabudowie pierzejowej w II połowie XVIII wieku. Jest to obiekt na planie prostokątnym, zbliżonym do rombu. Budynek jest częściowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem czterospadowym. Obiekt wzniesiono w konstrukcji ryglowej, z pierwotnym wypełnieniem pól międzyryglowych strychulcami wylepianymi gliną, a obecnie wypełnieniem ceglanym, tynkowanym i malowanym w kolorze gaszonego wapna.

 • Dawny dom Bractwa Strzeleckiego
 • Budynek leży w pobliżu wyniesienia terenu uznawanego przez historyków za miejsce przedlokacyjnego grodziska. Dom Bractwa Strzeleckiego powstał na początku XX wieku w konstrukcji ryglowej jako kontynuacja tradycji siedzib bractwa strzeleckiego w mieście. Został wzniesiony na planie prostokąta, jest dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem dwuspadowym.
  Obecnie w budynku mieści się Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

 • Dawne Seminarium Nauczycielskie
 • Budynek został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. Jest to budowla założona na planie prostokątnym, wzniesiona na kamiennej podbudowie, o ryglowej kompozycji ścian obowdowych. Budynek jest dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem naczółkowym.

 • Ratusz  (fot.)
 • Budynek wzniesiono w miejscu wcześniejszego ratusza w zachodniej pierzei rynku. Budynek powstał w latach 1870-1872 w stylu neorenesansowym. Jest to budowla podpiwniczona, dwukondygnacyjna, założona na planie czworobocznym. Fasada budynku jest pięcioosiowa. W pierwszej osi mieści się reprezentacyjny portal z dwuskrzydłową bramą. Powyżej znajduje się murowany, tralkowy balkon, wsparty na zdwojonych wspornikach, a ponad drzwiami balkonowymi tondo z herbem miasta. W 1908 roku pośrodku fasady umieszczono kuty maszt flagowy, zdemontowany w okresie powojennym i aktualnie odtworzony.
  Obecnie mieści się tutaj siedziba Sądu Rejonowego.

 • Szlak strzeleckich Czarownic
 • Skąd czarownice na ulicach Strzelec? Otóż kiedyś na przełomie XVI i XVII wieku, przez około 60 lat, w miasteczku odbywało się dużo procesów o czary. Podejrzani o czary byli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Doszło do tego, że o czary podejrzewano nawet burmistrza i pastora. Wiele z tych osób skazano i spalono na stosie.
  W nawiązaniu do tych ponurych czasów umieszczono wizerunek czarownicy w znaku graficznym gmimy Strzelce Krajeńskie. Do tej historii nawiązuje również szlak czarownic, czyli niewielkich figurek sympatycznych czarownic rozmieszczonych na ulicach miasta. Obecnie w mieście rozmieszczono 9 figurek, których autorem jest krakowski rzeźbiarz Marek Stankiewicz.
  Niestety, całkiem niedawno ofiarą pirata drogowego padła czarownica z rowerem, której chwilowo nie możemy oglądać :-(

  • Czarownica na miotle  (fot.)
  • Czarownica został umieszczona wysoko na ceglanej ścianie Baszty Więziennej.

  • Czarownica Trucicielka (Czarownica z dzbankiem)  (fot.)
  • Czarownica nawiązuje do legendy o Czarownicy Trucicielce. Założeniem rzeźby była starsza kobieta w pozycji siedzącej.

  • Czarownica Taxi  (fot.)
  • Czarownica Taxi związana jest ze znanym postojem taksówek w Strzelcach Krajeńskich. Odtworzony został słupek ze skrzynką, w której kiedyś znajdował się telefon dla taksówkarzy. Na skrzynce zostały odtworzone wielkie dzwonki, a pomiędzy nimi znajduje się postać czarownicy z telefonem przy uchu.

  • Czarownica Wiolonczelistka  (fot.)
  • Czarownica związana jest z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia w Strzelcach Krajeńskich. Znajduje się przy budynku szkoły.

  • Czarownica z rowerem
  • Czarownica nawiązuje do historii kolarstwa w Strzelcach Krajeńskich. Figurka czarownicy została zniszczona przez samochód i na razie nie została ponownie odtworzona.

  • Czarownica Artemida  (fot.)
  • Czarownica Artemida to kompozycja łącząca dwie postacie: kobietę w stroju mitologicznej Artemidy z łukiem i postać psa.

  • Czarownica Nauczycielka  (fot.)
  • Czarownica znajduje się przed budynkiem Szkoły Podstwowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich.

  • Czarownica Tułaczka  (fot.)  (fot.)
  • Figurka przedstawia wędrującą kobietę ciągnącą wózek z lichym dobytkiem. Rzeźba nawiązuje do historii tych ziem, z których najpierw wysiedlono ludność niemiecką, a później sprowadzono osadników z Polski oraz Łemków wypędzonych ze swojej ojczystej ziemi...

  • Czarownica na kominku  (fot.)
  • Czarownica powstała przy współpracy z firmą Spartherm, producentem kominków. Została umieszczona przed siedzibą firmy w Strzelcach Krajeńskich.
10.2023


Na podstawie stron internetowych: Strzelce Krajeńskie w Wikipedii oraz Strona miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
Aktualizacja 01.10.2023


Kościół farny Matki Bożej Różańcowej

Kościół farny Matki Bożej Różańcowej

Brama Młyńska

Brama Młyńska

Mury obronne

Mury obronne

Mury obronne i Baszta Więzienna (Czarownic)

Mury obronne i Baszta Więzienna (Czarownic)

Baszta Więzienna (Czarownic)

Baszta Więzienna (Czarownic)

Czarownica Trucicielka

Czarownica Trucicielka

Mury obronne

Mury obronne

Dawny ratusz

Dawny ratusz

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic DMC-FZ300
Strona miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
antekwpodrozy.pl - Strzelce Krajeńskie
mynaszlaku.pl - Strzelce Krajeńskie
Strzelce Krajeńskie w Wikipedii
discover.pl - Strzelce Krajeńskie
zabytek.pl - mury obronne w Strzelcach Krajeńskich