Strona główna     Galeria zdjęć     
Coś mnie ciągnie pod ziemię... Fascynują mnie wąskie, ciemne korytarze kopalni. Choć są to tylko trasy turystyczne można sobie spróbować wyobrazić, jak wyglądała kiedyś praca w tych niesamowitych, wyrytych przez ludzi chodnikach.
Tylko czy to możliwe? No, ale próbować można...


Tarnowskie Góry Zabytkowa Kopalnia SrebraO wydobywaniu rud kruszcowych na terenie obecnych Tarnowskich Gór jako pierwszy mówi dokument wystawiony w 1247 roku przez księcia Władysława Opolskiego. Legenda natomiast głosi, że w 1490 roku chłop Rybka wyorał na swym polu bryłę kruszcu, co zaowocowało pojawieniem się na tym terenie kopaczy srebra i ołowiu. W ten sposób miała powstać osada górnicza, której dynamiczny rozwój pozwolił nadać jej w 1526 roku prawa miejskie oraz Status Wolnego Miasta Górniczego przez księcia opolskiego Jana II Dobrego. Tarnogórska ruda zwana galeną zawierała 86,6% ołowiu i domieszkę srebra zawierającą do 1,2% tego metalu.
W 1528 roku ośrodek górniczy otrzymał z rąk księcia Jana II Opolskiego Ustawę Górniczą zwaną Ordunkiem Gornym określającą prawa braci górniczej i regulującą techniczne i organizacyjne warunki eksploatacji. Niestety wojny i zarazy, spowodowały upadek górnictwa i zubożenie miasta. Odkrycie nowych, bogatych złóż kruszconośnych w II połowie XVIII wieku, wpłynęło na ponowne ożywienie górnictwa w okolicach Tarnowskich Gór. W 1788 roku sprowadzono z Anglii maszynę parową, która wpłynęła na rozwój górnictwa borykającego się z zalewaniem wyrobisk przez wodę. W latach 1788-1804 sprowadzono do Tarnowskich Gór 8 maszyn parowych, które do 1834 roku pompowały wodę z 17 szybów. Wydobycie rud srebrnonośnych trwało w rejonie Tarnowskich Gór do 1912 roku...
W okresie wydobywania rud wykuto w skałach ponad 20 tysięcy szybów, ponad 150 kilometrów chodników o różnej wysokości. W całym labiryncie podziemnym chodniki wodne i sztolnie odwadniające rozciągają się na długości około 35 km.

Pomysł udostępnienia turystom tarnogórskich podziemnych wyrobisk narodził się już w okresie międzywojennym. Magistrat powołał specjalną grupę, która miała za zadanie utworzenie podziemnego muzeum. W 1938 roku miasto otrzymuje nadanie górnicze na budowę Kopalni Pokazowej. Niestety, wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany. W 1954 roku powstaje Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej, które stawia sobie za cel odbudowę Kopalni Zabytkowej. Rozpoczęto badanie podziemi, wykupiono i zagospodarowano teren pod nadszybie szybu "Anioł" dzisiejszej Kopalni Zabytkowej. Powołano społeczny Komitet Budowy, który działa w ramach Stowarzyszenia jako jedna z sekcji. Przystąpiono również do prac górniczo-porządkowych w wyrobiskach górniczych.
Prace zostały przerwane decyzją OUG w Bytomiu po nagłym wypływie kurzawki, która uderzyła w pracujących górników. W wyniku wypadku zmarł kierownik budowy Franciszek Garus. W 1968 roku patronat nad dalszą budową Kopalni Zabytkowej przejął Komitet Górniczo-Hutniczy "Orzeł Biały". Ostatecznie, 5 września 1976 roku, w 450 rocznicę nadania praw miejskich Tarnowskim Górom, przekazano do użytku Zabytkową Kopalnię Rud Srebronośnych, unikalny w skali Europy Zabytek Górnictwa Kruszcowego.
Od 2006 roku Zabytkowa Kopalnia Srebra znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Podziemia kopalni oraz Sztolnia Czarnego Pstrąga zostały w 2004 roku uznane za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP. Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach w 2017 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zwiedzanie Zabytkowej Kopalni Srebra odbywa się w podziemnych korytarzach położonych 40 m pod powierzchnią ziemi. Na trasie panuje stała temperatura około 10 stopni C. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem i trwa około 90 minut. Długość trasy wynosi 1740 m, z czego 270 m przepływa się łodziami.
Oprócz podziemnych korytarzy na powierzchni znajduje się muzeum oraz Skansen Maszyn Parowych  (fot.)  (fot.). Skansen nawiązuje do historii tarnogórskiego górnictwa, które rozwinęło się dzięki wprowadzeniu maszyn parowych w XIX wieku. Lista eksponatów skansenu jest tutaj.

Do podziemi kopalni zjeżdża się w szybie Anioł. Początek zwiedzania to Chodnik Staszica, który prowadzi do pierwszej Komory Srebrnej. Komora ma powierzchnię 500 m2 i jest zachowana w stanie pierwotnym z odtworzonym stanowiskiem pracy gwarków  (fot.)  (fot.). W komorze zastosowano obudowę kotwową dla wzmocnienia słabych warstw stropowych. W głębi komory znajduje się małe jeziorko oraz resztki galeny, czyli rudy srebrnonośnej.
Z Komory Srebrnej turyści przechodzą do kolejnej komory zwanej Zawałową. W wyrobiskach chodnikowych zachowały się narzędzia gwarków. Komora przedstawiona jest w niezmienionym stanie z okresu jej eksploatacji w XIX wieku. W komorze można zobaczyć olbrzymie głazy dolomitu, które w wyniku niszczącego działania górotworu obsunęły się ze stropu i utworzyły zawał. W centralnej części komory znajdują się drewniane wózki z końca XVIII wieku z załadowanym urobkiem  (fot.). Przy wyjściu z komory przechodzi się obok figury św. Barbary, patronki górników  (fot.).
Z Komory Zawałowej trasa prowadzi przez Chodnik Niski i Chodnik Wysoki do Komory Niskiej. Po drodze mija się żródełko z krystaliczną wodą. Komora Niska o powierzchni 2000 m2 jest największa na trasie, ale też zarazem najniższa, gdyż sięga jednego metra wysokości. Z Komory Niskiej krok do zasypanego szybu Szczęść Boże, z zawieszonym kubłem wyciągowym  (fot.). W głębi stare wyrobiska, a poniżej wyrobisk chodnik wodny. W podszybiu szybu Szczęść Boże wyeksponowany jest zestaw wózków dawnego typu  (fot.).
Z szybu Szczęść Boże schodzi się na przystań chodnika wodnego, który przepływa się łodziami do kolejnego szybu zwanego Żmiją. Długość trasy wodnej wynosi 270 m, a głębokość koryta chodnika wodnego to około 80 cm  (fot.). Temperatura wody wynosi około 7 stopni. W rejonie przystani przy szybie Żmija pełniącego funkcję szybu wentylacyjnego panuje zawsze niska temperatura  (fot.).
Od szybu Żmija prosto chodnikami komorowymi powstałymi w XVIII i XIX wieku idzie się podszybia szybu Anioł. Po drodze mija się komory zabezpieczone pasami podsadzki z kamienia, wykonanymi przez gwarków. Ciekawym fragmentem zabezpieczenia chodnika jest obudowa murowana wykonana z kamienia wapiennego na zaprawie wapienno-piaskowej, która przetrwała w stanie pierwotnym. W tej części kopalni można też zauważyć kaszty ułożone z drewna  (fot.). Kolejnym etapem wędrówki jest Chodnik Obejście wykonany podczas rekonstrukcji Zabytkowej Kopalni, który prezentuje kilka rodzajów współczesnej obudowy chodnikowej: jest tutaj obudowa łukowa, prostokątna i murowana. Chodnikiem Garusa dochodzi się ponownie do szybu Anioł, skąd następuje wyjazd na powierzchnię.


Zabytkowa Kopalnia Srebra znajduje się w Tarnowskich Górach, mieście powiatowym w województwie śląskim. Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej, na historycznym Górnym Śląsku.
Przez miasto przebiegają drogi krajowe nr 11 (Bytom-Kołobrzeg) oraz nr 78 (Chałupki-Chmielnik). Tuż obok miasta biegnie też autostrada A1. Miasto leży około 27 km na północ od Katowic.

05.2017


Na podstawie strony internetowej: Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach.
Aktualizacja 14.05.2017


Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Skansen Maszyn Parowych

Skansen Maszyn Parowych

Skansen Maszyn Parowych

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Szlak Zabytków Techniki - Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
www.polskieszlaki.pl - Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach