Strona główna    Galeria zdjęć - szlak 1    Galeria zdjęć - szlak 2    Galeria zdjęć - szlak 3    Galeria zdjęć - Kolorowe Jeziorka   
Rudawy Janowickie    Szlak 1    Szlak 2    Szlak 3    Kolorowe Jeziorka   
Skały o fantastycznych kształtach, ruiny zamków, kolorowe jeziorka, widoki zapierające dech. To wszystko w Rudawach Janowickich, małym paśmie górskim położonym w cieniu o wiele większych Karkonoszy. Chyba właśnie dlatego Rudawy Janowickie są górami wciąż nieodkrytymi i niezadeptanymi.
I może niech tak pozostanie...
              Rudawy Janowickie O Rudawach


Rudawy Janowickie to pasmo górskie położone we wschodniej części Sudetów Zachodnich. Rudawy zajmują powierzchnię prawie 90 km2. Do 1947 roku nosiły nazwę Gór Łomnickich.
Na zachodzie Rudawy Janowickie graniczą z Kotliną Jeleniogórską, od której oddzielone są dolinami Jedlicy i Łomnicy. Północna granica to kręty odcinek Bobru, za którym wznoszą się Góry Ołowiane zaliczane do Gór Kaczawskich. Od wschodu graniczą z Kotliną Kamiennogórską, a granica Rudaw jest również granicą między Sudetami Zachodnimi a Środkowymi. Na południu Rudawy graniczą z Lasockim Grzbietem w Karkonoszach poprzez Przełęcz Kowarską.
Główny grzbiet Rudaw ma długość 16 km i ciągnie się z południowego zachodu na północny wschód. Odchodzi od niego kilka bocznych grzbietów. Na południu, od Bobrzaka odchodzi ku południowemu wschodowi długi grzbiet z Wilkowyją i Jaworową. W środkowej części, od masywu Skalnika odchodzi grzbiet ku zachodowi, ze Średnicą i Brzeźnikiem. Od niego z kolei odchodzi odgałęzienie ku północy z Płonicą i Mężykową. Od masywu Skalnika odchodzi też grzbiet ku południowemu wschodowi z Jagodą. Na północy, od Dziczej Góry odchodzą dwa grzbiety. Grzbiet południowo wschodni kulminuje rozległym masywem Wielkiej Kopy, od której odchodzą w różnych kierunkach podrzędne ramiona, natomiast grzbiet północno zachodni biegnie przez Świnią Górę, Lwią Górę i Jańską Górę (Janowicki Grzbiet), a jego zachodnia część, za Przełęczą Karpnicką nosi nazwę Gór Sokolich z Sokolikiem i Krzyżną Górą. Od Wołka odchodzi szereg grzbietów ku północnemu zachodowi, północy i północnemu wschodowi (m.in. Zamkowy Grzbiet i Hutniczy Grzbiet). Na zachodzie, na granicy z Kotliną Jeleniogórską znajduje się odosobniony masyw Mrowca.
Najwyższym szczytem Rudaw Janowickich, należącym do Korony Gór Polski, jest Skalnik (945 m n.p.m.).

Zachodnia część Rudaw zbudowana jest z granitów, natomiast wschodnia ze skał metamorficznych. W Rudawach Janowickich, zwłaszcza na ich wschodnich zboczach, wydobywano w przeszłości liczne rudy. Były to m.in. rudy żelaza, miedzi, arsenu, złota. Po II wojnie światowej w okolicach Kowar eksploatowane były rudy uranu.

Obszar Rudaw Janowickich leży w dorzeczu Bobru, w zlewisku Morza Bałtyckiego. Na odcinku między Ciechanowicami a Janowicami Wielkimi Bóbr tworzy przełomową dolinę, która głęboko wcina się między otaczające ją wzgórza. Ponadto występuje tu kilka innych rzek i strumieni będących lewobrzeżnymi dopływami Bobru: Karpnicki Potok, Janówka, Mienica, Żywica, Świdnik oraz Jedlica.

Obszar Rudaw Janowckich znajduje się w piętrze regla dolnego. W lasach dominują świerki, które stanowią ponad 85% drzewostanu. W 1995 roku w Kostrzycy utworzono Leśny Bank Genów, którego zadaniem jest gromadzenie nasion roślin z różnych obszarów w celu ich długotrwałego przechowywania. Daje to możliwość odtworzenia naturalnego drzewostanu w razie katastrofy ekologicznej czy innej klęski. Do najciekawszych roślin w Rudawach należą: żywiec dziewięciolistny, arnika górska, śnieżyca wiosenna, pierwiosnka wyniosła, róża alpejska i kilka gatunków storczyków.
Na terenie Rudaw Janowickich stwierdzono ponad 200 gatunków kręgowców, z których największą liczbę stanowią ptaki. W starych sztolniach występują nietoperze, m.in. objęte ścisłą ochroną mopek i nocek duży, a także podkowiec mały. Na terenach podmokłch można spotkać traszkę grzebieniastą, salamandrę plamistą, minoga strumieniowego czy głowacza białopłetwego.

Rudawy Janowickie wraz z kilkoma przyległymi obszarami wchodzą w skład Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Park, utworzony w 1989 roku, zajmuje obszar 15705 ha.Rudawy Janowickie Szlak 1

Janowice Wielkie - zamek Bolczów - Starościńskie Skały - Janowice Wielkie

Starościńskie Skały (718 m n.p.m.) to grupa form skalnych leżących w środkowej części Rudaw Janowickich na szczycie Lwiej Góry. Skały o wysokości ponad 20 m zbudowane są z granitu karkonoskiego. Tworzą one niewielkie skalne miasteczko z oknami skalnymi, półkami, szczelinami i iglicami. Formy skalne powstały w wyniku erozji i denudacji, procesy te wytworzyły w granicie fantastyczne kształty. Wokół skał rośnie las świerkowy regla dolnego z domieszką innych gatunków drzew liściastych.
W 1822 roku księżna Maria Anna Amalie von Hessen-Homburg i jej mąż książę Wilhelm Hohenzollern utworzyli na tym terenie romantyczny park krajobrazowy. Wykonano wówczas liczne ścieżki spacerowe, a w skałach wykuto schody i zabezpieczono punkt widokowy poręczą. Na cześć żony księcia Wilhelma miejsce to nazwano nazywano Mariannenfels, czyli Skała Marianny. Na skale została umieszczona nazwa z miedzianych liter, których ślad widoczny jest do dzisiaj. Najwyższą skałę zdobił żeliwny lew, który przetrwał do lat 70-tych XX wieku.
Z platformy widokowej rozpościera się rozległa panorama Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich.

Wycieczkę rozpoczynamy w Janowicach Wielkich na ulicy Robotniczej. Samochodem można dojechać pod sam szlaban zagradzający wjazd na teren leśnej drogi. Z tego miejsca wyruszamy szlakiem żółtym wygodną, szeroką drogą. Po prawej stronie drogi towarzyszy nam strumyk o nazwie Janówka  (fot.). Po kilkunastu minutach dochodzimy do Rozdroża pod zamkiem Bolczów w pobliżu skał zwanych Krowiarki. Tu skręcamy z drogi na leśny odcinek szlaku o kolorze zielonym. Teraz mamy do pokonania malowniczy odcinek pod górę aż do ruin zamku Bolczów  (fot.)  (fot.)  (fot.). Po drodze mijamy wiele malowniczych skalnych formacji. Wkrótce dochodzimy do pięknych ruin zamku Bolczów, o którym więcej możecie przeczytać na mojej stronie tutaj.
Wchodzimy na teren zamku, na którego zwiedzanie należy zarezerwować sporo czasu, bowiem ruiny, niepozorne na pierwszy rzut oka, okazują się bardzo rozległe. Z części zamku zwanego Kapelanią mamy piękny widok na charakterystyczne wierzchołki Sokolika i Krzyżnej Góry, przez niektórych zwanych "cyckami Bardotki" ;-)  (fot.)
Po obejrzeniu zamku Bolczów wracamy na szlak i idziemy za kolorami czarnymi w kierunku Głazisk Janowickich. Po prawej stronie szlaku mijamy charakterystyczne skały zwane Skalnymi Bramami. Po osiągnięciu Głazisk Janowickich kierujemy się szlakiem niebieskim w kierunku Starościńskich Skał. Ścieżka prowadzi lasem i miejscami jest dość uciążliwa. Mijamy skrzyżowanie ze szlakiem żółtym i wkrótce dochodzimy do jednej z najbardziej znanych skał Rudaw Janowickich zwanej Skalnym Mostem  (fot.)  (fot.). Skała ma wysokośc ponad 20 m, a na dwóch turniach skalnych zawieszona jest kamienna kładka od której pochodzi nazwa formacji. Podobno Skalny Most charakteryzuje się zwiększonym promieniowaniem radioaktywnym. Tuż obok Skalnego Mostu leży skała o nazwie Piec, która też ma zwiększony poziom radiokatywności. Na Piec prowadzą skalne stopnie ubezpieczone barierką. Mamy stamtąd widok na Dolinę Janówki  (fot.). Ten fragment szlaku prowadzi wygodną szeroką drogą. Wchodzimy teraz do lasu i zaczynamy podejście w kierunku Starościńskich Skał  (fot.). Te niezwykle malownicze skały tworzące małe skalne miasteczko leżą na szczycie Lwiej Góry (718 m n.p.m.). Wiele ze skałek leżących na zboczach Lwiej Góry również posiada własne nazwy, m.in.: Ryjówka, Mrówcza Skała, Koń, Regał, Biblioteka, Żółw, Ślimak, Skośna czy Wielbłąd. Na Starościńskich Skałach utworzono punkt widokowy, z którego roztacza się piękna panorama Karkonoszy, Gór Izerskich, Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich  (fot.)  (fot.)  (fot.). Na punkt prowadzą skalne stopnie, podobnie jak w innych miejscach, zabezpieczone barierkami.
Ze Starościńskich Skał, w dalszym ciągu szlakiem niebieskim, kierujemy się w kierunku Rozdroża pod Lwią Górą, gdzie odchodzi żółty szlak do Strużnicy, a następnie do Rozdroża pod Jańską Górą. Tu wchodzimy na szlak zielony, a później również żółty i dochodzimy do skał Krowiarki, a następnie do miejsca, gdzie skęcaliśmy w kierunku zamku Bolczów. Stąd już tylko krok do Janowic Wielkich, do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód.
 • Janowice Wielkie-Krowiarki (Rozdroże pod zamkiem Bolczów) 0,9 km, 61 m wzniesienia, czas 20 min., znaki
 • Krowiarki (Rozdroże pod zamkiem Bolczów)-zamek Bolczów 0,8 km, 123 m wzniesienia, czas 25 min., znaki
 • Zamek Bolczów-Głaziska Janowieckie 0,8 km, 90 m wzniesienia, czas 20 min., znaki
 • Głaziska Janowickie-Starościńskie Skały-Rozdroże pod Jańską Górą 3,6 km, 139 mwzniesienia, czas 1,10 godz., znaki
 • Rozdroże pod Jańską Górą-Krowiarki (Rozdroże pod zamkiem Bolczów) 1,9 km, 49 m wzniesienia, czas 30 min., znaki
 • Krowiarki (Rozdroże pod zamkiem Bolczów)-Janowice Wielkie 0,9 km, 4 m wzniesienia, czas 15 min., znaki

Rudawy Janowickie Szlak 2

Schronisko Szwajcarka - Krzyżna Góra - Sokolik - schronisko Szwajcarka

Sokolik to dwuwierzchołkowy szczyt o nazwach Sokolik Duży i Sokolik Mały (642 i 622 m n.p.m.) leżący w północno zachodniej części Rudaw zwanej Górami Sokolimi. Dawniej oba wierzchołki były połączone mostem, który uległ zniszczeniu po II wojnie światowej. Na szczycie i zboczach znajduje się duże nagromadzenie skałek oraz pojedynczych bloków skalnych, z których wiele posiada własne nazwy. Na wyższym wierzchołku znajduje się platforma widokowa, na którą prowadzą żelazne schody. Widok z platformy obejmuje Karkonosze, dolinę Bobru, północną część Rudaw Janowickich oraz Góry Kaczawskie i Góry Izerskie.
Sokolik zbudowany jest z granitu karkonoskiego.

Krzyżna Góra to najwyższy wierzchołek (654 m n.p.m.) Gór Sokolich wchodzących w skład Rudaw Janowickich. Krzyżna Góra położona jest na południowym wschodzie Gór Sokolich, nad przełęczą Karpnicką. Na wierzchołek prowadzą wykute skalne stopnie.
Krzyżna Góra zbudowana jest z granitu karkonoskiego, na szczycie i zboczach występuje duże nagromadzenie skałek i bloków skalnych. Pod szczytem znajdują się nikłe pozostałości zamku Sokolec.
Dawniej szczyt nosił nazwę Sokolej Góry. Dzisiejszą nazwę zawdzięcza żelaznemu krzyżowi o wysokości 7m i wadze około 2 ton, który ufundowała księżna Maria Anna Amalie von Hessen-Homburg, dla upamiętnienia rocznicy urodzin jej męża Wilhelma von Hohenzollerna  (fot.). Krzyż poświęcony został w maju 1832 roku. Napis na krzyżu w języku niemieckim głosił: "Krzyża błogosławieństwo dla Wilhelma, jego potomnych i całej doliny".

Wycieczkę rozpoczynamy pod schroniskiem Szwajcarka, gdzie można dojechać samochodem  (fot.). Dojazd jest dość trudny, bowiem droga nie tylko prowadzi stromo pod górę, ale jest również bardzo wyboista. Parking pod schroniskiem teoretycznie jest płatny, ale w praktyce opłaty raczej nie są pobierane. Samochód można również pozostawić na płatnym parkingu na pobliskiej Przełęczy Karpnickiej.
Od schroniska idziemy w kierunku Husyckich Skał, do których docieramy już po kilku minutach. Z Husyckich Skał możemy podziwiać jeden z celów naszej wycieczki, czyli Sokolik  (fot.). Ciekawe jest pochodzenie nazwy tego miejsca, która wiążę się z wydarzeniami z sierpnia 1434 roku. Husyci uciekający z płonącego zamku Sokolec pomylili tu drogę i pojechali na koniach wprost w kierunku przepaści. Stojący w centralnej części Husyckich Skał głaz został tu umieszczony celowo  (fot.). Kiedyś na górze głazu znajdowała się figura odlanego z żeliwa orła zrywającego się do lotu. Miejsce to nazwano Kamieniem Blüchera od nazwiska feldmarszałka Gebharda Leberechta von Blüchera, dowódcy armii pruskiej. Po umieszczonej tam tablicy zostały już tylko ledwie widoczne ślady. Na tablicy znajdował się napis zawierający nazwę skał oraz datę 1813 roku upamiętniającą zwycięstwo feldmarszałka von Blüchera nad Napoleonem w bitwie pod Lipskiem.
Z Husyckich Skał ruszamy w kierunku Krzyżnej Góry. Szlak jest dość nieprzyjemny, stromy i wyboisty, na szczęście nie jest zbyt długi. Wkrótce znajdziemy się u podnóża Krzyżnej Góry na którą prowadzą skalne stopnie, czasem dość wysokie, ubezpieczone barierką. Z niewielkiego wierzchołka mamy przepiękną panoramę na Karkonosze od Przełęczy Okraj aż po Przełęcz Szklarską, dolinę Bobru, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie i Kotlinę Jeleniogórską  (fot.)  (fot.).
Wracamy na Husyckie Skały i skręcamy na szlak w kierunku Sokolika. Szlak wiedzie lasem, w końcowym odcinku zakosami  (fot.). Wzdłuż szlaku możemy podziwiać liczne skałki. Na sam szczyt Sokolika prowadzą kręcone żelazne schody  (fot.). Panorama z Sokolika jest chyba jeszcze ładniejsza niż z Krzyżnej Góry i obejmuje Karkonosze, dolinę Bobru, północną część Rudaw Janowickich oraz Góry Kaczawskie i Góry Izerskie  (fot.)  (fot.)  (fot.).
Po nacieszeniu oczu wspaniałymi widokami tą samą trasą wracamy do schroniska Szwajcarka.
 • Schronisko Szwajcarka-Husyckie Skały 0,4 km, 45 m wzniesienia, czas 10 min., znaki
 • Husyckie Skały-Krzyżna Góra 0,4 km, 95 m wzniesienia, czas 15 min., znaki
 • Krzyżna Góra-Husyckie Skały-Sokolik 1,4 km, 85 m wzniesienia, czas 30 min., znaki
 • Sokolik-Husyckie Skały-schronisko Szwajcarka 1,4 km, 25 m wzniesienia, czas 30 min., znaki  

Rudawy Janowickie Szlak 3

Czarnów - Ostra Mała - Skalnik - Przełęcz Rudawska - Czarnów

Skalnik, położony w południowo środkowej części Rudaw Janowickich, jest najwyższym szczytem pasma (945 m n.p.m.). Posiada dwa wierzchołki. Wyższy jest zalesiony, natomiast niższy, Ostra Mała (935 m n.p.m.), wieńczy platforma widokowa na którą prowadzą wykute w skale stopnie. Widok z Ostrej Małej zaliczany jest do najpiękniejszych w całych Rudawach. Rozpościera się stąd widok na panoramę Karkonoszy wraz z północnym fragmentem Lasockiego Grzbietu, Kotliny Jeleniogórskiej, Pogórza Izerskiego, Gór Wałbrzyskich, Gór Kamiennych, Gór Kaczawskich oraz Gór Sokolich. Przy dobrej widoczności widać też Ślężę.
Masyw Skalnika zbudowany jest z granitu karkonoskiego. Zbocza i szczyt porasta w całości las świerkowy regla dolnego.
Szczyt należy do Korony Gór Polski.

Wycieczkę zaczynamy na małym parkingu w Czarnowie nieopodal gospodarstwa agroturystycznego "Czartak". Mijamy szlaban i skręcamy na szlak w prawo (znaki niebieskie i zielone). Szlak prowadzi gęstym, miejscami jakby zaczarowanym lasem, czasami dość stromo pod górę  (fot.). Po kilkunastu minutach wychodzimy na kamienistą drogę, którą idziemy kilkaset metrów i ponownie wchodzimy do lasu.
Dochodzimy do Ostrej Małej, jednego z dwóch wierzchołków Skalnika, na której umieszczono punkt widokowy. Na punkt prowadzą skalne stopnie ubezpieczone barierką  (fot.). Punkt widokowy na Ostrej Małej, to jedno z najpiękniejszych miejsc w całych Rudawach Janowickich. Panorama obejmuje Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską, Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Góry Kaczawskie i Góry Sokole  (fot.)  (fot.)  (fot.), a przy dobrej widoczności widać także Ślężę.
Schodzimy z punktu widokowego i lasem dochodzimy po chwili na wyższy z wierzchołków Skalnika. Gdyby nie stosowna tabliczka na jednym z drzew łatwo byłoby ominąć to miejsce. Zasadniczy wierzchołek Skalnika pokryty jest bowiem lasem i nie ma stamtąd żadnych widoków. Schodzimy teraz w dół za znakami niebieskimi w kierunku Przełęczy Rudawskiej (740 m n.p.m.). Szlak prowadzi lasem, czasem dość stromo w dół  (fot.). Na odcinku szlaku płynie strumyk, który utrudnia schodzenie. Dochodzimy do kopalni dolomitu, którą mijamy po prawej stronie i wyboistą drogą schodzimy aż do asfaltowej drogi. Skręcamy w prawo i wracamy nią do Czarnowa szlakiem koloru żółtego. Z drogi możemy jeszcze podziwać ładne widoki  (fot.)  (fot.).
 • Czarnów-Ostra Mała 1,7 km, 183 m wzniesienia, czas 45 min., znaki
 • Ostra Mała-Skalnik-Przełęcz Rudawska 2,2 km, 37 m wzniesienia, czas 35 min., znaki
 • Przełęcz Rudawska-Czarnów 2,3 km, 59 m wzniesienia, czas 40 min., znaki

Rudawy Janowickie Kolorowe Jeziorka


Kolorowe Jeziorka, to cztery stawy u podnóża północnych stoków Wielkiej Kopy (871 m n.p.m.), które powstały w miejscu wyrobisk dawnych niemieckich kopalni pirytu, który przerabiano później na kwas siarkowy.
Jeziorka znajdują się na różnych wysokościach: Żółte Jeziorko (okresowo wysychające) leży na wysokości 560 m n.p.m.  (fot.)  (fot.), Purpurowe Jeziorko również na wysokości 560 m n.p.m.  (fot.)  (fot.)  (fot.), Błękitne Jeziorko na 635 m n.p.m.  (fot.)  (fot.)  (fot.), najwyżej położone jest najmniejsze Zielone Jeziorko (również okresowo wysychające) na ok. 730 m n.p.m. Zabarwienie wody w jeziorkach związane jest ze składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.

Jeziorka znajdują się na terenie wsi Wieściszowice (gmina Marciszów, powiat kamiennogórski). Na drodze do stawów znajduje się kilka płatnych parkingów. Po wejściu w granice Rudawskiego Parku Krajobrazowego droga do jeziorek prowadzi szlakiem koloru zielonego. Wzdłuż szlaku powstała w maju 2014 roku ścieżka edukacyjna "Kolorowe Jeziorka". Na trasie umieszczono siedem tablic informacyjnych, prezentujących największe atrakcje tego terenu. Na tablicach przedstawiono m.in. historię górnictwa, sposób w jaki powstały sztolnie i Kolorowe Jeziorka, a także informacje o ekosystemie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Przejście ścieżki dydaktycznej zajmuje około 2 godzin. Jej długość wynosi 3 km, a różnica wzniesień do pokonania to 200 m.06.2018


Na podstawie stron internetowych: naszesudety.pl - Rudawy Janowickie, Rudawy Janowickie w Wikipedii, Portal Rudawy Janowickie oraz przewodnika Marcina Papaja i Piotra Norki Rudawy Janowickie, Wydawnictwo Turystyczne Plan 2017. Czasy przejścia, wzniesienia i długość poszczególnych odcinków szlaków podano za stroną mapa-turystyczna.pl.


Aktualizacja 02.06.2018

Janusz Boisse

Posiedzimy tu na grani blisko Boga
Popatrzymy na doliny w mgle przedświtu...


Skalny Most

Skalny Most

Starościńskie Skały

Starościńskie Skały

Panorama ze Starościńskich Skał

Panorama ze Starościńskich Skał

Panorama z Krzyżnej Góry

Panorama z Krzyżnej Góry

Krzyżna Góra

Krzyżna Góra

Sokolik

Sokolik

Ostra Mała

Ostra Mała

Panorama z Ostrej Małej

Panorama z Ostrej Małej

Szlak na Skalnik - okolice Czarnowa

Szlak na Skalnik - okolice Czarnowa

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300


Rudawy Janowickie w Wikipedii
naszesudety.pl - Rudawy Janowickie
Portal Rudawy Janowickie
Kolorowe Jeziorka
Schronisko Szwajcarka