Strona główna     Galeria zdjęć     
Pewnie wiele osób powie - Muzeum Rolnictwa, nudy... Jednak w Narodowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie nie sposób się nudzić. Olbrzymia ekspozycja, na którą trzeba poświęcić dobre kilka godzin, jest naprawdę ciekawa. Zbiór przeróżnych machin jest imponujący i chyba każdy, łącznie z dziećmi, znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.
Tylko ta nazwa muzeum taka długa... ;-)Szreniawa Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-SpożywczegoW 1959 roku Ministerstwo Rolnictwa podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum Rolnictwa o zasięgu krajowym, którego głównym celem miała być dydaktyka. W 1963 roku podjęto decyzję, że siedziba Muzeum znajdować się będzie w Szreniawie, miejscowości przylegającej do Wielkopolskiego Parku Narodowego i należącej do Kombinatu PGR w Konarzewie. Pierwszym dyrektorem placówki został dr Władysław Rogala. Na potrzeby Muzeum wyremontowano pałac, uporządkowano teren parku dworskiego oraz wybudowano pierwszy pawilon wystawienniczy.
Muzeum zostało oficjalnie powołane w lipcu 1964 roku zarządeniem ministra rolnictwa i otrzymało nazwę Muzeum Rolnictwa w Szreniawie koło Poznania. Otwarcie Muzeum nastąpiło miesiąc później. W 1975 roku Muzeum otrzymało status muzeum narodowego. W 1982 roku utworzono Oddział Muzeum Środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie oraz Oddział Młynarstwa, Wodnych Budowli Przemysłu Wiejskiego i Rybactwa Śródlądowego w Jaraczu.
Obowiązującą dziś nazwę - Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - placówka otrzymała w 1986 roku. Nadzór naczelny nad Muzeum sprawował Minister Kultury i Sztuki, a nadzór bezpośredni Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W 1998 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki Muzeum w Szreniawie zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. Od początku 1999 roku Muzeum w Szreniawie stało się z mocy prawa samorządową instytucją kultury. Organizatorem placówki stał się Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Misją Muzeum jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego.

Muzeum jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Rolniczych (AIMA) oraz Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).
Muzeum posiada 5 oddziałów: Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie, Muzeum Młynarstwa w Jaraczu, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu, Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu, Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku.

Na terenie Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie można obejrzeć wystawy stałe:
 • Historia rolnictwa polskiego do XX wieku  (fot.)
 • Rzemiosło wiejskie  (fot.)
 • Przetwórstwo i przemysł rolno-spożywczy  (fot.)  (fot.)
 • Pszczelarstwo ze skansenem  (fot.)  (fot.)
 • Melioracje
 • Dzieje ochrony roślin i nawożenia na ziemiach polskich
 • Postęp techniczny w rolnictwie XIX i XX wieku
 • Ogrodnictwo i gleboznawstwo
 • Hodowla roślin
 • Paszoznawstwo
 • Weterynaria  (fot.)
 • Chów i hodowla zwierząt gospodarskich  (fot.)
 • Technika zbioru, omłotu, czyszczenia, sortowania i przechowywania ziemiopłodów  (fot.)  (fot.)
 • Transport wiejski  (fot.)  (fot.)
 • Pałac  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Muzeum Tarpana  (fot.)  (fot.)
 • Ocalony blask powozów  (fot.)  (fot.)
 • Folwark i jego kulturotwórcza rola w rolnictwie polskim XIX i XX wieku
 • Transport wewnętrzny spichlerzy
 • Urządzenia i maszyny do czyszczenia i sortowania zbóż, roślin przemysłowych, nasiennych i motylkowych
 • Laboratorium oceny nasion
 • Agrolotnictwo  (fot.)  (fot.)
 • Dzieje techniki zbioru zielonek i zbóż  (fot.)
 • Gorzelnia
 • Źródła energii w rolnictwie  (fot.)  (fot.)
 • Zaopatrzenie wsi w wodę  (fot.)  (fot.)
 • Kiszonkarstwo
 • Obora - żywe zwierzęta  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Stelmacharnia  (fot.)
 • Urządzenia rolnicze używane w dużych gospodarstwach rolnych  (fot.)
 • Kuźnia  (fot.)
 • Ogródek zielarski
Ponadto na terenie muzeum możemy zobaczyć sprawną technicznie lokomobilę produkcji fabryki Hipolita Cegielskiego zbudowaną w 1919 roku  (fot.)  (fot.). Lokomobilę odnowiono w 2006 roku, a jej renowacja uzyskała wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku "Sybilla 2006" w kategorii dokonania z zakresu konserwacji. Obecnie jest ona prezentowana w ruchu kilka razy w roku podczas festynów muzealnych.
Na terenie XIX-wiecznego folwarku można też zobaczyć wiele ras zwierząt gospodarskich, takich jak: woły, koniki polskie, owce wrzosówki, kozy, świnie pstre złotnickie, drób i króliki  (fot.)  (fot.)  (fot.).
Po zwiedzeniu wszystkich ekspozycji możemy również odpocząć i posilić się w karczmie lub spróbować specjałów lokalnego browaru Szreniawa działającgo na terenie Muzeum w budynkach dawnej gorzelni.
Muzeum znajduje się we wsi Szreniawa, która leży w gminie Komorniki, powiecie poznańskim, województwie wielkopolskim. Miejscowość leży w odległości około 17 km na południowy zachód od Poznania. Przez wieś przebiega droga wojewódzka nr 311, a w pobliżu biegnie droga ekspresowa S5.
Według danych z roku 2011 miejscowość liczyła około 650 mieszkańców.


07.2022


Na podstawie strony internetowej: Strona Muzeum w Szreniawie.
Aktualizacja 23.07.2022


Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300
Strona Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Skanseny.net - Szreniawa
Muzeum w Szreniawie w Wikipedii
regionwielkopolska.pl - muzeum w Szreniawie