Strona główna     Galeria zdjęć     


Polska kultura wiele zawdzięcza rodzinie Czartoryskich, a zwłaszcza Izabelli z Flemingów i Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu. To oni stworzyli w Puławach wspaniały ośrodek kultury, dzięki czemu Puławy zyskały wówczas przydomek "Polskich Aten". To tutaj powstało także pierwsze polskie muzeum, w którym księżna Izabella zgromadziła m.in. wiele polskich pamiątek narodowych.
Dzisiaj pięknie odnowiony pałac zaprasza do obejrzenia części tych zbiorów, a po zwiedzeniu pałacu można jeszcze pospacerować po parku z kilkoma ciekawymi obiektami.
Puławy Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w PuławachPierwszy pałac w stylu barokowym został zbudowany w latach 1671-1679 dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego i jego żony Zofii z Opalińskich. Projektantem pałacu był holenderski architekt Tylman z Gameren. Budowla miała kształt prostokąta z czterema alkierzami w narożach i była przygotowana do pełnienia funkcji obronnych. Do dziś zachowała się barokowa sień wejściowa z XVII wieku z zachowaną oryginalną kolumnadą oraz formą i wystrojem sklepienia  (fot.). Powstał wówczas także pierwszy ogród. W 1702 roku puławskie dobra odziedziczyła córka Lubomirskiego, Elżbieta, która wyszła za mąż za późniejszego hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego. W 1706 roku, podczas wojny północnej, wojska szwedzkie zniszczyły pałac i jego otoczenie.
Odbudowa pałacu rozpoczęła się w 1722 roku dzięki Elżbiecie Sieniawskiej. Po tym, jak jej córka, Zofia Sieniawska, wyszła za mąż za Augusta Aleksandra Czartoryskiego na resztkach spalonego pałacu, w latach 1731-36 powstał nowy pałac w stylu rokokowym. Nowy pałac zaprojektował saski architekt Jan Zygmunt Deybel, a budowniczym był Franciszek Mayer. Do pałacu wiodła aleja obsadzona czterema rzędami drzew, która przed wjazdem do pałacu krzyżowała się z obsadzoną drzewami węższą aleją łączącą gościniec lubelski z krętym wąwozem, tzw. Głęboką Drogą. Przed pałacem były dwa dziedzińce. Dziedziniec przedni obsadzony drzewami od strony wjazdu ograniczała fosa i dwie kordegardy, które istnieją do dziś. Po jego prawej stronie aż do gościńca lubelskiego ciągnęły się zabudowania gospodarcze. Z dziedzińca przedniego przez barokową arkadową bramę wjeżdżało się na dziedziniec honorowy z sadzawką pośrodku  (fot.). Jednopiętrowe oficyny, usytuowane prostopadle do pałacu na wysokości sadzawki, zamykały dziedziniec z dwóch stron  (fot.). Pałac zachował swój dawny wygląd, czyli jednopiętrowy korpus główny z czterema alkierzami w narożach. Korpus główny miał nadbudowane węższe, trzyokienne drugie piętro. Alkierze wydłużono równolegle do osi głównej pałacu i zlikwidowano taras na poziomie I piętra, znaczną jego część łącząc z alkierzami. Z reszty tarasu powstał balkon od strony Wisły. Z dziedzińca na reprezentacyjne I piętro wiodły dwubiegowe schody zewnętrzne przylegające do alkierzy, a w górnym odcinku do korpusu głównego. Balustrada schodów, attyka nad dachem II piętra i attyka obrzeżająca dachy nad I piętrem były zdobione rzeźbami. Wewnętrzne i zewnętrzne ściany pałacu otrzymały bogatą sztukaterię i zdobnictwo typowe dla stylu rokoko. Obok pałacu powstał ogród w stylu francuskim. W Ogrodzie Dolnym postawiono Altanę. Całość była otoczona murem i miejscami innym ogrodzeniem. Z tego okresu przetrwała do dziś dekoracja II piętra na bocznych ryzalitach od strony łachy i trzy środkowe arkady przy wejściu głównym z charakterystycznymi rzeźbami w zwornikach. Zachowane zostały również oficyny.

Okres rozkwitu Puław jako ośrodka życia politycznego, kulturalnego i literackiego przypadał na przełom XVIII i XIX wieku, kiedy w 1785 roku książę Adam Kazimierz Czartoryski i jego żona Izabella z Flemmingów, przenieśli się na stałe do Puław. Czartoryscy zgromadzili wówczas grono znakomitych malarzy (Jan Piotr Norblin, Zygmunt Vogel, Kazimierz Wojniakowski, Józef Richter), pisarzy (Franciszek Dionizy Kniaźnin, Jan Paweł Woronicz, Julian Ursyn Niemcewicz), architektów (Piotr Aigner, Joachim Hempel) czy muzyków (Wincenty i Franciszek Lesslowie). Rozpoczęto również restaurację i rozbudowę pałacu pod kierunkiem Joachima Hempla. W 1794 roku Puławy zostały zdewastowane przez wojska rosyjskie. Przebudowę pałacu i parku rozpoczęto już w 1796 roku. Głównym projektantem budowli został Christian Piotr Aigner. Aigner niewiele zmienił korpus główny pałacu rozbudowując jedynie alkierze i przebudował wnętrza. Połączył również pałac z lewą oficyną, budując parterową oranżerię z portykiem czterokolumnowym i lwami od strony parku. Pałac otrzymał wystrój klasycystyczny. Park o powierzchni około 30 ha przebudowano według pomysłu księżnej Izabelli nadając mu charakter romantycznego parku krajobrazowego w stylu angielskim. Współtwórcą parku był Anglik James Savage. W parku powstało wówczas wiele budowli: Domek Grecki, Pałac Marynki, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Domek Żółty, altany, źródełka, mostki.
Przy gościńcu lubelskim na wzniesieniu postawiono kaplicę w kształcie rotundy, do której prowadziła z pałacu aleja obsadzona czterema rzędami drzew. Posadzono wiele nowych drzew i krzewów w postaci klombów, między którymi prowadziły ścieżki i rozciągały się trawniki. Wśród zieleni umieszczono rzeźby i różne sentencje wyryte na postumentach, kamieniach i tablicach.
W 1801 roku w Świątyni Sybilli powstało pierwsze w Polsce muzeum narodowe, w pałacu Czartoryscy zgromadzili bogaty księgozbiór, finansowali też różne prace naukowe, w które zaangażowane zostało liczne grono naukowców. Na dworze puławskim kształcona była także młodzież arystokratyczna i ziemiańska. Dzięki działaniom Czartoryskich, w XIX wieku, Puławy określane były mianem "Polskich Aten".
Złoty okres Puław zakończył się w 1831 roku. Książę Adam Jerzy Czartoryski za udział w powstaniu listopadowym został przez cara zaocznie skazany na ścięcie toporem, a wszystkie jego majątki uległy konfiskacie. Część wyposażenia pałacu i jego otoczenia wywieziono do Rosji, a część sprzedano na licytacji. Na szczęście ocałały zbiory ze Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego oraz biblioteka (około 60 tysięcy tomów), które etapami wywieziono do Paryża (zbiory te wróciły potem do Krakowa, gdzie na ich bazie w 1876 roku utworzono Muzeum Czartoryskich). Zofia z Czartoryskich Zamoyska zabrała część rzeźb (m.in. "Tankreda i Kloryndę", sarkofag, lwy, obelisk poświęcony księciu Józefowi Poniatowskiemu) do Podzamcza koło Maciejowic, skąd powróciły do Puław w 1947 roku.

W 1842 roku w pałacu został umieszczony Instytut Wychowania Panien, zwany Aleksandryjskim, dla którego potrzeb została dokonana przebudowa budynku przez Józefa Góreckiego, który nadał pałacowi charakter neoklasycystyczny. Pomysłem Góreckiego była m.in. sala kolumnowa w bibliotece w kształcie kwadratu, z 12 kolumnami toskańskimi usytuowanymi koliście na środku. Nad nią, w prawym narożu I piętra usytuowana została sala balowa w stylu Ludwika Filipa. Zniknęły też reprezentacyjne schody zewnętrzne od strony dziedzińca. Powstała natomiast wewnętrzna klatka schodowa prowadząca na II piętro. Korpus główny pałacu stał się wówczas na całej szerokości dwupiętrowy  (fot.)  (fot.). Oficyny połączono z rozbudowanymi przez Aignera alkierzami dobudowując jednopiętrowe skrzydła załamane pod kątem prostym. Powstał wówczas gmach w kształcie wydłużonej podkowy, z prawym skrzydłem obejmującym cały dziedziniec honorowy. Przebudowa Józefa Góreckiego nadała pałacowi wygląd, który przetrwał do dziś. W 1858 roku pożar zniszczył środkową część pałacu, którą odbudował Julian Ankiewicz. W miejscu sali złotej stworzył salę gotycką jako kaplicę katolicką. Dał również nowy wystrój sztukateryjny sali kamiennej, a na drugim piętrze wybudował kaplicę prawosławną, czyli dzisiejszą salę rycerską. Zaprojektował również, w miejsce spalonej, klatkę schodową z lanego żeliwa  (fot.). Od tego czasu wygląd zewnętrzny pałacu już się nie zmienił.

Instytut Wychowania Panien zajmował pałac do 1862 roku, później mieścił się tu Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny w latach 1862-63, Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa do 1914 roku, Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego do 1950 roku. Obecnie właścicielem zespołu pałacowo-parkowego jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.

Część pomieszczeń w pałacu zajmuje obecnie Muzeum Czartoryskich, które powstało w 2009 roku. Muzeum jest kontynuatorem tradycji pierwszego polskiego muzeum założonego przez księżną Izabellę Czartoryską w 1801 roku. W 2015 roku jego ekspozycja została poszerzona o eksponaty, które przekazane zostały przez Fundację Książąt Czartoryskich. W muzeum prezentowane są eksponaty gromadzone od końca XVIII wieku po II połowę XIX wieku. Eksponaty pochodzą z kolekcji księżnej Izabelli, a także ze zbiorów jej wnuka, Władysława Czartoryskiego, który przebywając na emigracji w Paryżu gromadził różnorodne zbiory, m.in. malarstwa włoskiego, flamandzkiego, holenderskiego oraz przedmioty rzemiosła artystycznego. Część prezentowanych na wystawie zbiorów znajdowało się wcześniej w Świątyni Sybilli oraz Domu Gotyckim. Zbiory muzeum prezentowane są w czterech salach: tradycji, kamiennej, gotyckiej i rycerskiej  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.).
Do początku 2017 roku muzeum było oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, później zostało przejęte przez miasto Puławy.

Po zwiedzeniu ekspozycji w Muzeum Czartoryskich trzeba koniecznie pospacerować się po otaczającm pałac parku, w którym znajduje się kilka ciekawych obiektów:
 • Świątynia Sybilli  (fot.)  (fot.)
 • Wybudowana w kształcie rotundy w latach 1798-1801 na stromej wiślanej skarpie przez Piotra Aignera na wzór świątyni Westy w Tivoli koło Rzymu. Wewnątrz znajdują się dwie okrągłe sale. Do reprezentacyjnej sali górnej wchodzi się po szerokich schodach, których strzegą kamienne lwy, podarowane przez cara Aleksandra I z okazji jego pobytu w Puławach w 1805 roku  (fot.). Nad wejściem umieszczony jest napis "Przeszłość-Przyszłości". Wokół sali biegnie ganek, którego dach w postaci kopuły z okrągłym świetlikiem pośrodku i zmniejszającymi się ku górze kasetonami wspiera się na korynckich kolumnach z piaskowca. Pod kopułą biegnie fryz z motywami gryfów i kandelabrów. Sala dolna, z wejściem od strony skarpy, ma kopułę wspartą na dziewięciu arkadach, za którymi znajduje się wąskie obejście.
  W Świątyni Sybilli księżna Izabela Czartoryska zgromadziła rodzinne pamiątki Sieniawskich, Lubomirskich i Czartoryskich oraz pamiątki po wielkich Polakach. W 1830 roku zbiory zostały ewakuowane do Paryża. Potem wróciły do Krakowa, stając się zalążkiem Muzeum Książąt Czartoryskich. Rok 1801, w którym otwarto zbiory pamiątek narodowych, uważa się za datę powstania pierwszego polskiego muzeum.

 • Domek Gotycki  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowany w latach 1801-1809 według projektu Piotra Aignera na fundamentach dawnego barokowego pawilonu ogrodowego. Powstał w modnym na początku XIX wieku stylu angielskim. Składa się z dwóch skrzydeł przecinających się pod kątem prostym, ozdobiony kolumienkami, na których wspierają się ostrołukowe arkady, zamykające podcienie, z dwóch stron przylegające do ścian budynku. Jego ściany, pierwotnie z czerwonej cegły, były pokryte prawie w całości fragmentami architektonicznymi i rzeźbami ze starych zamków, kościołów i pałaców, a każda ściana otrzymała nazwę związaną z tymi lapidariami: Kościuszki, Długosza, Żółkiewskiego, Kazimierza Wielkiego, Cyda i Ksymeny, Rzymska, Litewska. Wnętrze podzielone jest na dwie kondygnacje. Postawiony został z myślą o rozszerzeniu zbiorów narodowych gromadzonych w położonej obok Świątyni Sybilli i lokowania w nim kolekcji sztuki światowej. W Domku Gotyckim znajdowało się ponad 1500 pozycji muzealnych, wśród których były takie arcydzieła jak: "Dama z gronostajem" Leonarda da Vinci, "Portret młodzieńca" Rafaela Santi i "Pejzaż z miłosiernym Samarytaninem" Rembrandta.

 • Domek Aleksandryjski (Żółty)  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowany około 1801-1805 roku dla cara Aleksandra I na potrzeby mieszkalno-noclegowe podczas jego wizyt w Puławach. W latach 40-tych XIX wieku, gdy w pałacu Czartoryskich znajdował się Instytut Aleksandryjski Wychowania Panien, mieszkała tu przełożona Instytutu Anastazja Zenaida Groten. Od 1871 roku mieszkał w nim ksiądz prawosławny, który sprawował posługę kapłańską w cerkwi Opieki Matki Boskiej, usytuowanej w pałacu Czartoryskich w Sali Rycerskiej. Do początku lat 60-tych XX wieku był użytkowany jako dom mieszkalny, który zamieszkiwali pracownicy Instytutu Rolniczego. Następnie mieściło się w nim przedszkole oraz filia szkoły podstawowej nr 2. Po szkole budynek przejął Wydział Zdrowia Urzędu Miasta. Następnie umieszczono tu Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski. Obecnie mieści się tu dział Muzeum Czartoryskich w Puławach.

 • Altana chińska
 • Zbudowana w połowie XVIII wieku, wzorowana na typie chińskiej pagody. Altana była prawdopodobnie elementem krajobrazowym parku, służyła również jako miejsce parzenia i picia herbaty. Wewnątrz altany znajduje się oryginał rzeźby "Tankred i Klorynda".

 • Pałac Marynki  (fot.)
 • Wybudowany pod koniec XVIII wieku przez Izabelę i Adama Kazimierza Czartoryskich dla ich córki, Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej. Jest to budynek jednopiętrowy, a jego fasadę jego zdobią kolumny i pilastry w stylu korynckim, na którym wspiera się opatrzony płaskorzeźbami fryz biegnący wzdłuż całej fasady. Na fryzie znajduje się cytat z Horacego: "Iste terrarum mihi praeter omnes angulus ridet" (Ten zakątek najbardziej ze wszystkich się do mnie uśmiecha).

 • Schody Angielskie  (fot.)
 • Wybudowane na przełomie XVIII i XIX wieku, łączą park górny z dolnym. Schody prowadzą przejściem otoczonym ceglanym murem z neogotyckimi, ceglanymi arkadami. Zejście wybrukowane jest kamieniami polnymi, tzw. kocimi łbami.

 • Schody Tarasowe  (fot.)
 • Najstarsza część schodów powstała w latach 70-tych XVII wieku, a zaprojektował je Tylman z Gameren. Schody łączą park dolny z górnym i zabezpieczają skarpę przed obsuwaniem. Czasem bywają nazywane Diabelskimi Schodami.

 • Rzeźba Tankreda i Kloryndy  (fot.)
 • Znajduje się w najbliższym otoczeniu Domu Gotyckiego, wykonana na wzór włoskiej rzeźby o tym samym tytule. Ukazuje moment śmierci Saracenki Kloryndy na rękach kochającego ją krzyżowca Tankreda, który wcześniej, nieświadomy, z kim walczy, zadał jej śmiertelne rany.
  Oryginał wykonany z białego marmuru karraryjskiego prawdopodobnie przez Francesco Lazzaroniego na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego został ustawiony w 1791 roku w Parku Łazienkowskim w Warszawie. Po śmierci króla książę Józef Poniatowski sprzedał rzeźbę księciu Jabłonowskiemu, który podarował ją zaprzyjaźnionym księstwu Izabelli i Adamowi Czartoryskim, najprawdopodobniej na imieniny Izabeli. Został przywieziony i ustawiony w ciągu jednej nocy przed oknami pałacu. Obok Domku Gotyckiego stoi kopia rzeżby, jej oryginał znajduje się wewnątrz Altany Chińskiej.

 • Sarkofag Augusta i Zofii Czartoryskich  (fot.)
 • Wykonany z kararyjskiego marmuru przez Maksymiliana Laboureur. Powstał w Rzymie na wzór nagrobka Scypiona. Poświęcony jest pamięci Augusta Aleksandra Czartoryskiego i Zofii Marii z Sieniawskich Czartoryskiej.

 • Wieża ciśnień  (fot.)
 • Zbudowana w 1897 roku w stylu rosyjskiego klasycyzmu. Została włączona w system wodociągowy z XVII wieku, który zaopatrywał pałac w wodę.

 • Brama Rzymska
 • Zbudowana na początku XIX wieku na wzór Łuku Tryumfalnego Tytusa w Rzymie. Została wybudowana jako romantyczna ruina, z ubytkami muru, które celowo nie są uzupełniane.

Pałac położony jest w miejscowości Puławy (województwo lubelskie). Puławy leżą nad Wisłą na Nizinie Mazowieckiej tuż przy granicy z Wyżyną Lubelską.
Według danych z 2017 roku Puławy liczą około 48 000 mieszkańców. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 12 oraz drogi wojewódzkie nr 824 i 874. Miasto leży w odległości około 62 km na wschód od Radomia i 50 km na północny zachód od Lublina.


07.2020


Na podstawie stron internetowych: Pałac Czartoryskich w Puławach w Wikipedii oraz Strona Muzeum Czartoryskich w Puławach.Aktualizacja 18.07.2020


Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Pałac Czartoryskich

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Domek Gotycki

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Świątynia Sybilli

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Świątynia Sybilli

Zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich w Puławach

Domek Żółty

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300
Pałac Czartoryskich w Puławach w Wikipedii
Strona Muzeum Czartoryskich w Puławach
zabytek.pl - pałac Czartoryskich w Puławach
Oficjalny portal Urzędu Miasta Puławy