Strona główna      Galeria zdjęć      Historia      Najciekawsze miejsca     Chojnice są chyba mało znane, a jak najbardziej zasługują na odwiedziny. Zadbany rynek z ratuszem, bazylika, a przede wszystkim częściowo zachowane mury obronne z kilkoma basztami warte są zobaczenia. A po spacerze uliczkami Chojnic można odpocząć w odrestaurowanym kilka lat temu Parku Tysiąclecia.

Chojnice Historia


Nazwa Chojnice pojawia się po raz pierwszy w 1275 roku w dokumencie wystawionym przez księcia pomorskiego Mestwina II. Po opanowaniu przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego, prawdopodobnie przed 1320 rokiem, Chojnice otrzymały z ich rąk prawa miejskie. Miasto spełniało wówczas ważną rolę w systemie obronnym państwa krzyżackiego. W 1440 roku Chojnice przystąpiły do Związku Pruskiego, ale kilka lat później Rada Miejska zadeklarowała wierność Zakonowi Krzyżackiemu, który miał w mieście silną załogę wojskową. We wrześniu 1454 roku pod Chojnicami rozegrała się pierwsza bitwa w wojnie polsko-krzyżackiej. Armia polsko-pruska dowodzona przez króla Kazimierza Jagiellończyka poniosła klęskę. Pod koniec wojny, we wrześniu 1466 roku, po długotrwałym oblężeniu wojska polskie zdobyły Chojnice. Po zawarciu rozejmu król potwierdził Chojnicom wszystkie posiadane przywileje oraz utworzył starostwo grodowe, które w uznaniu zasług wojennych nadał dożywotnio Andrzejowi zwanemu Puszkarzem. Później miasto przeszło pod władzę starostów człuchowskich.
Kolejne dwa wieki to bardzo pomyślny okres w dziejach miasta. Chojnice były największym miastem w powiecie człuchowskim, były stabilne gospodarczo dzięki dobrze rozwiniętemu rzemiosłu, były też tradycyjnym ośrodkiem handlu zbożem. W 1555 roku Rada Miejska oficjalnie przyjęła wyznanie luterańskie, a wraz z nią większość mieszkańców. Z inicjatywy księdza Jana Doręgowskiego przybyli do Chojnic jezuici, którzy prowadzili działalność misyjną i edukacyjną.
Okres prosperity przerwał najazd Szwedów, a w latach 1655-1660 miasto było kilkakrotnie nawiedzane przez wrogie wojska i trawione pożarami. Kolejne zniszczenia przyniósł wiek XVIII, a z nim grabieże obcych wojsk podczas wojen północnej i siedmioletniej, nawroty epidemii cholery i wielkie pożary w latach 1733 i 1742. W wyniku I rozbioru Polski, w 1772 roku, do Chojnic wkroczyły wojska pruskie. Miasto stało się siedzibą nowo powołanego powiatu chojnickiego, jednak zlikwidowany został samorząd miejski. W II połowie XIX wieku miasto odżyło gospodarczo po wybudowaniu kilku szos oraz linii kolejowej Piła-Tczew, łączącej miasto z Berlinem, Gdańskiem i Królewcem. Budowa dalszych linii sprawiła, że Chojnice stały się ważnym węzłem kolejowym na Pomorzu. Równocześnie władze pruskie zlokalizowały w mieście szereg urzędów i instytucji. W 1871 roku powstała gazownia miejska, w 1900 roku uruchomiono wodociąg i elektrownię, a w 1909 roku kanalizację sanitarną.
Na mocy Traktatu Wersalskiego powiat chojnicki znalazł się w granicach Polski, a wojsko polskie wkroczyło do Chojnic 31 stycznia 1920 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym miasto stanowiło centrum administracji, życia społecznego, szkolnictwa, kultury i turystyki, ośrodka handlu i usług dla regionu południowych Kaszub i Borów Tucholskich. Podczas II wojny światowej Okręg Gdańsk-Prusy Zachodnie został wcielony w granice Rzeszy, Działało tajne nauczanie oraz konspiracyjna pomoc społeczna, grupy ruchu oporu działały głównie w lasach powiatu chojnickiego. 14 lutego 1945 roku Chojnice zostały zajęte przez armię sowiecką, a w toku walk śródmieście legło w gruzach.

Obecnie Chojnice są miastem powiatowym w województwie pomorskim. Leżą na Pomorzu Gdańskim, na pograniczu regionów: w zachodniej części Borów Tucholskich oraz w północnej części Krajny, w pasie Pojezierza Południowopomorskiego. Według danych z 2016 roku liczba mieszkańców wynosiła 40000 osób.
Przez miasto przebiega droga krajowa nr 22 oraz drogi wojewódzkie nr 212, 235 i 240. Chojnice leżą w odległości około 125 km na południowy zachód od Gdańska.


Chojnice Najciekawsze miejsca


 • Ratusz  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowany w latach 1901-1904 w północnej części Rynku w stylu neogotyckim według projektu berlińskich architektów. Budynek dwupiętrowy, na wysokich suterenach i z trzecim piętrem w szczycie, schodkowy szczyt ze sterczynami. Fasada z czerwonej cegły posiada modernistyczne dekoracje.

 • Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela  (fot.)  (fot.)
 • Najstarsza zachowana budowla sakralna w Chojnicach. Budowę rozpoczęto w XIV wieku (1340) w stylu pomorskiego (nadwiślańskiego) gotyku. Budowę zakończono w 1360 roku. W latach 1555-1616 użytkowany przez protestantów. W 1657 roku zniszczony przez pożar, odbudowany po 21 latach. Kolejny pożar wybuchł w 1733 roku, spłonęło m.in. archiwum parafialne. Po kolejnych zniszczeniach w 1945 roku odbudowa kościoła trwała 10 lat. W 1993 roku, na wniosek biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, papież Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej.
  Kościół jest budowlą trójnawową, halową, z wydzielonym prezbiterium i wieżą. W kościele nie zachował się oryginalny wystrój, jednym z nielicznych zachowanych elementów tego wystroju jest barokowa chrzcielnica z początku XVIII wieku. W trakcie prac archeologicznych w krypcie kościelnej odkryto kilka pochówków z okresu średniowiecza. W lewej nawie kościoła przez przeszkloną podłogę można zobaczyć jedną z takich krypt. Został tu pochowany wybitny malarz gdański Herman Han, który mieszkał w Chojnicach przez 5 lat i tutaj też zmarł.

 • Kościół pojezuicki Zwiastowania NMP  (fot.)
 • Zbudowany w latach 1733-1744 w stylu barokowym. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów kościół i dawny gmach kolegium jezuickiego służyły jako koszary, szpital i magazyny. W listopadzie 1815 roku otwarto w Chojnicach katolickie gimnazjum państwowe, równocześnie rząd pruski przejął kościół pojezuicki i mianował go kościołem gimnazjalnym. W 1862 roku w wyniku pożaru zakrystii uległo zniszczeniu jej bogate wyposażenie oraz uszkodzone zostało wnętrze kościoła. W czasie II wojny światowej kościół przejęła gmina ewangelicka, na jej zlecenie zamalowano wszystkie freski na ścianach wewnętrznych i zniszczono wystrój świątyni. Po zakończeniu II wojny kościół pojezuicki przejęła parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Na czas odbudowy fary, kościół od maja 1945 do czerwca 1946 roku pełnił rolę kościoła parafialnego. Po tym okresie kościół nadal przynależał do parafii, jako kościół filialny. W 1976 roku biskup chełmiński powołał do istnienia parafię Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, której kościołem parafialnym stał się kościół pojezuicki. Parafia istniała do sierpnia 2005 roku, kiedy to została zlikwidowana, a kościół pojezuicki pownownie stał się kościołem filialnym parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela.
  Kościół pojezuicki jest orientowany, murowany z cegły i kamienia, otynkowany. Wzniesiony na planie prostokąta, trójnawowy o dwóch przęsłach, dwuwieżowy. Hełmy wież baniaste, z ośmiobocznymi latarniami, zwieńczone kutymi gloriami. Dach kościoła dwuspadowy o jednej kalenicy, kryty dachówką. Na środku fasady duże okna zamknięte półkoliście. Między wieżami, nieco od nich niższa ściana tarczowa ujęta w zdwojone pilastry. Elewacja południowa dzielona parami pilastrów. Elewacja wschodnia zwieńczona trójkątnym przyczółkiem z kutym krzyżem na postumencie. Do kościoła przylega od strony wschodniej budynek auli. Od strony północnej do kościoła przylega budynek dawnego kolegium.

 • Mury miejskie  (fot.)
 • Z XIV wieku, okalają Stare Miasto od zachodu oraz częściowo od południa i wschodu.

 • Brama Człuchowska  (fot.)  (fot.)  (fot.)
 • Zbudowana w XIV wieku, wraz z murami obronnymi, 22 basztami i dwiema pozostałymi bramami, które jednak rozebrano w połowie XIX wieku. Brama ma pięć kondygnacji, zbudowana jest w stylu pomorskiego gotyku na planie kwadratu. W XVII i XVIII wieku w Bramie Człuchowskiej było więzienie, a później pełniła ona funkcję dzwonnicy nieistniejącego już kościoła świętego Ducha. W latach 60-tych XX wieku Brama stała się siedzibą Muzeum Historyczno-Etnograficznego ze stałymi wystawami archeologicznymi, etnograficznymi, historycznymi i dotyczącymi sztuki.

 • Baszta Wronia  (fot.)
 • Baszta sześcioboczna, zbudowana w XIV wieku, częściowo zrekonstruowana w latach 70-tych XX wieku. Pierwotnie pełniła funkcje militarne, od XIX wieku wykorzystywana jako więzienie dla osób posiadających miejskie obywatelstwo.

 • Baszta Szewska  (fot.)
 • Zbudowana w XIV wieku na planie kwadratu, w latach 70-tych XX wieku częściowo zrekonstruowana. Nazwa pochodzi od cechu szewców odpowiedzialnego za obronę tej części murów.

 • Baszta Kurza Stopa
 • Baszta powstała w XIV wieku. W XIX i na początku XX wieku baszta pełniła prawdopodobnie funkcję stajni dla koni będących własnością miasta. Zrekonstruowana, usadowiona na fundamentach dawnej baszty.

 • Baszta Więzienna
 • Zbudowana w XIV wieku, pierwotnie otwarta od strony miasta. Do początku XIX wieku mieściło się w niej ciężkie więzienie z katownią. W wieży więziono również chojnickie czarownice. Od 1904 roku przez kilkanaście lat służyła jako więzienie prewencyjne.

 • Baszta Kościelna
 • Zbudowana na murach obronnych, pochodzi z I połowy XIV wieku. Przez długi czas pełniła role mieszkania księży i zakrystii.

  Na południe od Starego Miasta znajduje się, odrestaurowany w 2008 roku, Park 1000-lecia. Na terenie parku znajdują się trzy zbiorniki wodne połączone ze sobą mostkami, ogród botaniczny oraz zegar i kalendarz słoneczny.  (fot.)  (fot.)12.2018


Na podstawie stron internetowych: Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Chojnice w Wikipedii.
Aktualizacja 02.12.2018


Brama Człuchowska

Brama Człuchowska

Rynek

Rynek

Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Bazylika Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Ratusz

Ratusz

Brama Człuchowska

Brama Człuchowska

Ulica 31 Stycznia

Ulica 31 Stycznia

Rynek

Rynek

Baszta Wronia i Brama Człuchowska

Baszta Wronia i Brama Człuchowska

Kościół pojezuicki Zwiastowania NMP

Kościół pojezuicki Zwiastowania NMP

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300
Strona Urzędu Miejskiego w Chojnicach
Chojnice w Wikipedii
www.turystyka-chojnice.pl
Strona powiatu chojnickiego