Strona główna     Galeria zdjęć     


Zamek Bolczów leżący w lasach Rudaw Janowickich jest co prawda w ruinie, ale jest to ruina piękna :-) Z zewnątrz zamek wygląda niepozornie, ale po wejściu przez bramę okazuje się, że wewnątrz jest co oglądać. Ruiny zamku pełne są zakamarków i chodząc po zamku wciąż odkrywamy kolejne ciekawe miejsca.
A z miejsca zwanego Kapelanią możemy podziwiać piękny widok na Sokolik i Krzyżną Górę, dwie leżące obok siebie góry, zwane przez niektórych "cyckami Bardotki" ;-) Kiedy zobaczycie ten widok sami domyślicie się skąd wzięła się ta nietypowa nazwa.
Janowice Wielkie Zamek BolczówZamek Bolczów wybudował prawdopodobnie ochmistrz z dworu księcia Bolka II Clericus Bolze z Mniszkowa około 1375 roku. Zamek miał stanowić siedzibę rodu i strzegł biegnących w pobliżu szlaków kupieckich. W 1433 roku zamek został zniszczony przez reprezentujących interesy biskupa wrocławskiego mieszczan świdnickich. Akcja zbrojna miała położyć kres częstym rabunkom na drogach bowiem właściciele Bolczowa nie tylko sympatyzowali z husytami, ale zamek stanowił również siedzibę raubritterów, czyli rycerzy rozbójników. Odbudowany dopiero w latach 1517-1518 przez Hansa Dippolda von Burghaus. Powstał wówczas dziedziniec, wieża obronna w południowym narożniku, a przy pracach wykorzystano naturalne warunki obronne. W październiku 1529 roku zamek wraz z folwarkiem w Janowicach Wielkich kupił rycerz Franz von Reibnitz z Kłaczyny. W 1532 roku sprzedał on zamek poznańskiemu kupcowi o nazwisku Holtzschuer. W latach 1537-1543 Bolczów należał do Jobsta Ludwiga Dietza, zwanego Justusem Decjuszem, sekretarza króla Zygmunta Starego, krakowskiego bakiera i finansisty. Jobst Dietz nie mieszkał jednak na zamku dzierżawiąc go wraz z Janowicami, Miedzianką oraz Mniszkowem swemu pełnomocnikowi Heinrichowi Thule. W latach 1520-1550 zamek rozbudowano. Wzniesiono wówczas kamienny mur wysunięty przed wieżę bramną, zbudowano basteję, suchą fosę, a mury przystosowano do broni artyleryjskiej.
W 1562 roku właścicielami Bolczowa zostali bracia Hans i Franz Heilmann, a po nich w 1575 roku zamek przejął Hans von Gersdorf z Sichowa, a następnie jego syn Christoph, który w 1608 roku sprzedał go Danielowi von Schaffgotsch, właścicielowi zamku Gryf i Chojnik. Von Schaffgotsch zmodernizował warownię, rozbudował też i ufortyfikował dwór w pobliskich Janowicach Wielkich. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) Bolczów służył za schronienie okolicznej ludności. Wkrótce został ponownie wzmocniony i obsadzony stałą załogą cesarską. W 1641 i 1645 roku zdobywały go wojska szwedzkie. W grudniu 1645 roku na rozkaz generała Lennarta Tortenssona pod zamek podłożono ogień, spłonęła wówczas drewniana konstrukcja wraz z poszyciem i więźbą dachową, a część murów nie wytrzymała wysokiej temperatury i popękała. Po kolejnym pożarze w 1646 roku zamek popadł w ruinę...
W 1679 roku zamek kupił Erdmann habia von Promnitz. W rękach rodu Promnitzów znajdował się do czerwca 1765 roku, a następnie stał się własnością Christiana Friedricha hrabiego Stolberg-Wernigerode, który z dóbr rycerskich w Janowicach, Trzcińsku oraz Miedziance utworzył dla swojego syna fideikomis, czyli podlegający odrębnym przepisom dotyczącym dziedziczenia majątek ziemski posiadający odrębny statut zapobiegający nadmiernemu rozdrobnieniu dóbr rodowych. W 1824 roku zamek odwiedził król pruski Fryderyk Wilhelm III z z małżonką hrabiną Augustą von Harrach i cesarzową rosyjską Aleksandrą. Kilka lat później przebywał tu książę, przyszły cesarz Niemiec Wilhelm I. Wnuk Christiana Friedricha, hrabia Wilhelm Stolberg-Wernigerode, odgruzował w 1848 roku teren zamku, wzmocnił i częściowo zrekonstruował jego mury, przywrócił do dawnego stanu wydrążoną na dziedzińcu studnię, a także wybudował drewniane schody i poręcze. Na zamku wysokim wybudowano wówczas gospodę w stylu szwajcarskim.
Na początku XX wieku obok gospody zbudowano schronisko turystyczne, które funkcjonowało jeszcze na początku II wojny światowej i przez kilka lat po wojnie, a następnie zostało zamknięte i rozebrane. W połowie lat 60-tych XX wieku na zamku przeprowadzono prace konserwatorskie. Wycięto wówczas porastającą mury roślinność, przebudowano część schodów i przejść, wzmocniono brzegi fosy, nad którą przerzucono drewniany most.
Obecnie, pozostający w stanie trwałej ruiny zamek jest własnością Lasów Państwowych, oddaną w użytkowanie Stowarzyszeniu "Mieszkańcy Gminie" z Mniszkowa. Zamek wchodzi w skład powstałego w 2008 roku Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Wstęp na zamek jest bezpłatny.

Zamek został zbudowany został na skalistym granitowym wzniesieniu o wysokości 561 m n.p.m górującym nad doliną potoku Janówka. Do budowy zamku wykorzystano dwie granitowe skały, które połączono kamiennymi murami. Od strony wschodniej wzniesiono kwadratową wieżę, obok dom dla kobiet, a prostopadle do niego, przy północnej stronie murów, zbudowano podpiwniczony budynek mieszkalny o wymiarach 20x7,8 m, a wejście do niego prowadziło bezpośrednio z dziedzińca. Jego nadziemne kondygnacje były podzielone na dwa pomieszczenia o podobnych wielkościach. Po południowej stronie stała okrągła kaplica, a naprzeciwko budynku mieszkalnego od południowego wschodu znajdowała się kuchnia i piekarnia. Na zamkowym dziedzińcu znajdowała się studnia  (fot.).
Do dziś dobrze zachowały się XVI-wieczne mury zespołu bramnego z barbakanem i basteją, niemal pełny ciąg murów obwodowych z otworami strzelniczymi, studnia, a także częściowo zrekonstruowane fragmenty domu mieszkalnego na zamku wysokim  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.). Z górującego nad zamkiem tarasu tzw. Kapelanii roztacza się piękna panorama z charakterystycznymi wierzchołkami Sokolika i Krzyżnej Góry na pierwszym planie  (fot.).


Zamek znajduje się w Rudawach Janowickich w pobliżu miejscowości Janowice Wielkie (powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie). Dojście do zamku dwoma szlakami z Janowic Wielkich. Pierwszym koloru żółtego możemy dojechać do szlabanu zagradzającego drogę w głąb lasu. W miejscu połączenia szlaku żółtego z zielonym skręcamy w lewo w kierunku zamku Bolczów. Drugim szlakiem koloru zielonego idziemy ulicą Zamkową w Janowicach Wielkich aż do zamku.


05.2018


Na podstawie stron internetowych: Zamek Bolczów w Wikipedii oraz zamkipolskie.com - Bolczów.Aktualizacja 19.05.2018


Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Zamek Bolczów

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300
Zamek Bolczów w Wikipedii
zamkipolskie.com - Bolczów
Portal Rudawy Janowickie - Bolczów
zamki.pl - Bolczów
Gmina Janowice Wielkie - Bolczów
skarbykultury.pl - Bolczów