Strona główna     Galeria zdjęć     


Ten zamek, jak jeszcze wiele innych, zawdzięczamy królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Leżący przed linią zamków na szlaku Orlich Gniazd, podobnie jak one strzegł polskiej granicy od strony Śląska i Czech.
Dziś wciąż możemy podziwiać jego piękną bryłę i odnowione wnętrza, które kryją w sobie zbiory Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Będzin Zamek Kazimierz WielkiegoPierwszy gród na Górze Zamkowej w Będzinie powstał już w IX wieku i należał prawdopodobnie do plemienia Wiślan. Gród był wielokrotnie przebudowywany i rozbudowywany. W II połowie XIII wieku w obrębie grodu wzniesiono kamienny stołp, istniejącą do dziś wieżę. W latach 40-tych XIV wieku król Kazimierz Wielki dobudował zamek, który składał się początkowo z zamku górnego otoczonego dwoma pierścieniami murów oraz zamku dolnego, z bramą wjazdową od strony północnej. Zamek stanowił część systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami od strony Śląska i Czech. W niektórych źródłach zamek wymieniany jest również jako część tzw. systemu Orlich Gniazd.
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1349 roku, kiedy to wymieniony jest burgrabia będziński Wiernko. W 1364 roku zamek gościł cesarza niemieckiego Karola IV. W 1434 roku na zamku zawarto ugodę pomiędzy panami śląskimi i małopolskimi w sprawie zwalczania przygranicznych rabusiów. W 1588 roku na zamku toczyły się rozmowy pełnomocników cesarza Rudolfa II w sprawie zwolnienia uwięzionego po bitwie pod Byczyną Maksymiliana Habsburga, który był pretendentem do korony polskiej w okresie bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego.
W połowie XIV wieku na zamku wzniesiono wieżę, do której później dobudowano budynek mieszkalny zwany kasztelem. Zamek został otoczony dwoma obwodami murów kamiennych rozdzielonych międzymurzem. Do zamku górnego od zachodu przylegał zamek dolny z dwoma basztami i murem. Zamek był sprzężony z murem kościoła oraz murami miejskimi.
W 1574 roku na zamku gościł niedoszły król polski Henryk Walezy. W 1616 roku zamek spłonął wraz z częścią miasta. Odbudowany przez starostę będzińskiego Andrzeja Dębińskiego. W czasie najazdu szwedzkiego zamek został spalony i częściowo zburzony, odbudowany w 1660 roku. W 1683 roku, podczas drogi pod Wiedeń, zamek gościł króla Jana III Sobieskiego z żoną Marysieńką. W 1697 na zamku przebywał król August II Mocny. W 1775 roku dobra będzińskie w 50-letnią dzierżawę otrzymał Stanisław Mieroszewski. Mieroszewscy nie mieszkali na zamku, który stopniowo popadł w ruinę. Wydano nawet zarządzenie zburzenia zamku, którego ostatecznie nie wykonano. W 1834 roku, dzięki hrabiemu Edwardowi Raczyńskiemu, przeprowadzono restaurację zamku. Hrabia wprowadził do surowej, gotyckiej bryły zamku elementy pseudogotyckiej architektury: krenelaże na murach i wieżach, ceglane obramowania okien, ślepe machikuły. Przebudowano również kasztel i obniżono wieżę. W zamku miała zostać ulokowana szkoła górnicza, jednak projekt ten zaniechano. W 1840 roku w zamku urządzono kaplicę ewanglicką, później mieścił się tu szpital. Od 1849 roku zamek znów zamieniał się w ruinę...
Po zakończeniu I wojny światowej powstało Towarzystwo Opieki nad Górą Zamkową, które w 1929 roku przystąpiło do odbudowy zamku. Jednak ze względu na brak funduszy prac nigdy nie ukończono. Ostatecznie zamek odbudowano po II wojnie światowej, w latach 1952-1956, a od 1956 roku był on siedzibą Muzeum Zagłębia w Będzinie. Do 1982 roku na zamku mieściła się również dyrekcja Muzeum.
Obecnie zamek stanowi część Muzeum Zagłębia i jest udostępniony do zwiedzania  (fot.)  (fot.)  (fot.). W zamkowych salach możemy zobaczyć wystawę pokazującą rozwój broni i uzbrojenia od XVI do początku XX wieku  (fot.)  (fot.). Pierwsze piętro poświęcone jest broni palnej, piętro drugie to broń biała i zbiory uzbrojenia ochronnego. Wystawa druga nosi nazwę "Z dziejów zamku i miasta Będzina" i pokazuje rozwój osadnictwa na Górze Zamkowej we wczesnym i pełnym średniowieczu z uwzględnieniem zabudowy w obrębie dzisiejszego zamku. Z zamkowej wieży możemy natomiast podziwiać miasto Będzin i okolice  (fot.)  (fot.). Przy zamku działa Bractwo Rycerskie Zamku Będzin.
Wstęp na zamek jest płatny.


Zamek znajduje się w Będzinie, mieście powiatowym leżącym w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski, nad rzeką Czarną Przemszą, na Wyżynie Śląskiej, w województwie śląskim.
Według stanu z 2016 roku Będzin liczył ponad 57 000 mieszkańców. Miasto leży w odległości około 13 km na północny wschód od Katowic. Przez Będzin przebiegają drogi krajowe nr 86 (Katowice-Warszawa) i 94 (Wrocław-Kraków) oraz droga wojewódzka nr 910.
Oprócz zamku warto jeszcze zobaczyć barokowo-klasycystyczny pałac Mieroszewskich z 1702 roku również wchodzący w skład Muzeum Zagłębia. Album z pałacu możecie zobaczyć tutaj.


-----------------------------------------------
Z zamkiem w Będzinie związana jest legenda o Mikołaju Korniczu, który pełnił funkcję burgrabiego będzińskiego. Kornicz, w pogoni za bogactwem został również rabusiem, który grabił podróżnych na przebiegającym w pobliżu szlaku handlowym. Coraz bardziej zuchwały i pewny swojej bezkarności porwał i uwięził Surę, córkę miejscowego żydowskiego bogacza. Podczas jednej z "biesiad" Kornicz postanowił zmusić dziewczynę do uległości. Dziewczyna stanowczo odmówiła, co tak go rozwścieczyło, że rozpłatał czekanem jej piersi. Umierająca dziewczyna przeklęła go słowami: "Bodajby Jehowa twoje wnętrzności dał krukom na pożarcie".
Klątwa ziściła się po kilku miesiącach. Wojska otoczyły siedzibę zbójnika, a ten, pozbawiony nadziei na ucieczkę, skoczył z zamkowej baszty. Wkrótce kruki uczyniły sobie z jego roztrzaskanego ciała ucztę... Od tej pory na zamkowych murach można spotkać bezgłową postać rycerza pokutującego za okrutne czyny jakich się niegdyś dopuścił...
09.2017


Na podstawie stron internetowych: Zamek w Będzinie w Wikipedii i Muzeum Zagłębia w Będzinie.Aktualizacja 17.09.2017


Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Zamek w Będzinie

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300

Zamek w Będzinie w Wikipedii
Muzeum Zagłębia w Będzinie
zamki.res.pl - Będzin
zamkipolskie.com - Będzin
Bractwo Rycerskie Zamku Będzin
Strona miasta Będzin