Strona główna     Galeria zdjęć     
Piękny, słoneczny wiosenny dzień... Dzień tak piękny, że koniecznie trzeba wybrać się na spacer. Tylko gdzie?
Wiadomo, do arboretum w Bolestraszycach :-) Kilkanaście hektarów przepięknej zieleni pozwoli zapomnieć o wszystkich złych sprawkach tego świata...Bolestraszyce ArboretumArboretum powstało w 1975 roku, kiedy to zrujnowany majątek rodziny Zajączkowskich, władze powiatowe w Przemyślu przekazały Zakładowi Fizjografii i Arboretum Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Pomysłodawcą powstania arboretum był prof. Jerzy Piórecki. Dwór i bydynki gospodarcze wyremontowano i zaadaptowano na sale muzealne oraz pracownie. Działania te finansował Urząd Wojewódzki w Przemyślu, a w mniejszym zakresie również Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Początkowo obszar arboretum wynosił 9,23 ha, obecnie wynosi 308,13 ha, w tym w oddziale w Cisowej – 283,13 ha i fort XIIIb Twierdzy Przemyśl – 2,8 ha.
Podstawowym celem Arboretum w Bolestraszycach jest gromadzenie i utrzymywanie w warunkach uprawy ogrodowej kolekcji roślin oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, edukacja, czynna ochrona rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych gatunków flory polskiej i dendroflory  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.).
W Arboretum zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian oraz form roślin w kilku kolekcjach - dendrologicznej, pomologicznej, roślin wodnych, bagiennych, rzadkich, zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej oraz szklarniowych, użytkowych i biblijnych. W kolekcji dendrologicznej zgromadzono cisy, magnolie, różaneczniki, cypryśniki błotne, metasekwoje chińskie, kłokoczki południowe i miłorzęby dwuklapowe. Kolekcja rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków flory polskiej zawiera ponad 130 taksonów pochodzących z Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów, Kotliny Sandomierskiej i Wołynia Zachodniego. W grupach ekologicznych zgromadzono kolekcje roślin wodnych i bagiennych. Utworzono niewielkie ogródki skalne. W kolekcji roślin szklarniowych znajdują się gatunki pochodzące z różnych stref klimatycznych, najliczniej z obszaru Morza Śródziemnego. W kolekcji pomologicznej zgromadzono licznie derenie jadalne, czereśnię ptasią i gruszę pospolitą. W herbarium zebrano 24 tys. arkuszy roślin naczyniowych i porostów zgromadzonych z terenu Polski południowo-wschodniej.

Arboretum prowadzi działalność edukacyjna, muzealną i wydawniczą. Organizowane są lekcje, odczyty, prelekcje, seminaria, wykłady, plenery, warsztaty, szkolenia dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów i nauczycieli. W Muzeum Przyrodniczym, mieszczącym się na parterze dawnego dworu, przechowywane są zbiory, zwłaszcza dendrologiczne i paleontologiczne. Prezentowana jest też stała wystawa ornitologiczna polskich gatunków ptaków oraz wystawa fotograficzna autorstwa prof. Jerzego Pióreckiego "XXV lat Arboretum Bolestraszyce". Stałym wydawnictwem są zeszyty naukowe – Arboretum Bolestraszyce, Index Seminum. Wydawane są także materiały edukacyjne jak przewodniki, pocztówki i foldery. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach jest Instytucją Kultury Województwa Podkarpackiego.

Oddział Arboretum w Cisowej o powierzchni 283 ha położony jest na Pogórzu Przemyskim. Jest to rozległa polana śródleśna w otoczeniu lasów bukowo-jodłowych. Prowadzone są tu badania nad wtórną sukcesją leśną oraz nad ochroną różnorodności biologicznej. Częścią Arboretum są także dwa forty dawnej Twierdzy Przemyśl, włączone w jego skład w 1996 roku. Są to forty: fort XIIIb oraz Fort San Rideau. W forcie XIIIb prowadzone są prace porządkowe, adaptacyjne i nasadzenia roślin. Po ich ukończeniu fort będzie udostępniony dla zwiedzających.

Plan Arboretum dostępny jest tutaj. Wstęp do arboretum jest płatny.


Arboretum znajduje się w miejscowości Bolestraszyce (gmina Żurawica, powiat przemyski). Bolestraszyce leżą w odległości około 7,5 km na północny wschód od Przemyśla.


05.2016


Na podstawie stron internetowych: Arboretum w Bolestraszycach w Wikipedii i Oficjalna strona Arboretum.
Aktualizacja 17.05.2016


Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Arboretum w Bolestraszycach

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ300


Więcej moich zdjęć na Picasa Web Albums
Arboretum w Bolestraszycach w Wikipedii
Podkarpacki Portal Turystyczny - arboretum w Bolestraszycach
Oficjalna strona Arboretum