Strona główna     Galeria zdjęć     
Czasem warto wyrwać się z zadymionego i hała¶liwego miasta, aby spokojnie odpocz±ć na łonie przyrody. Takich miejsc jest bardzo wiele, ale często o nich nic nie wiemy lub nie potrafimy znaleĽć. Takim wła¶nie miejscem jest Puszcza Kozienicka, pozostało¶ć olbrzymiej niegdy¶ Puszczy Radomskiej, ograniczonej rzekami: Pilic± (od północy), Wisł± (od wschodu), Iłżank± (od południa) i Szabasówk± (od zachodu).
W Puszczy Radomskiej często bywał król Władysław Jagiełło, który upodobał sobie to miejsce na polowania. Dzi¶ możemy ruszyć królewskim ¶ladem do Ľródełka, u którego jak głosi legenda, często gasił pragnienie...Puszcza Kozienicka Rezerwat "¬ródło Królewskie"Rezerwat "¬ródło Królewskie" utworzono w 2000 roku, obejmuje zespół Ľródeł przy rzece Zagożdżonce w Puszczy Kozienickiej (Nadle¶nictwo Kozienice) i zajmuje powierzchnię 29, 67 ha. Jest to rezerwat le¶ny, czę¶ciowy, utworzony w celu ochrony lasów li¶ciastych (z olsz± czarn± na siedlisku olsu jesionowego), lasów mieszanych (z dębem szypułkowym), naturalnych bagien i ko¶nych ł±k w dolinie Zagożdżonki oraz naturalnych Ľródeł i wycieków wodnych na krawędzi tarasu nadzalewowego tej rzeki.
W rezerwacie występuje 201 gatunków ro¶lin z 65 rodzin. S± to m.in. objęte ochron± ¶cisł±: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty czy lilia złotogłów oraz gatunki objęte ochron± czę¶ciow±: kruszyna pospolita, kopytnik pospolity, marzanka wonna, konwalia majowa i kalina koralowa. Na terenie rezerwatu można także zaobserwować miejsca występowania bobrów.
Puszcza Kozienicka, będ±ca wówczas czę¶ci± olbrzymiej Puszczy Radomskiej, wielokrotnie go¶ciła polskich królów, którzy upodobali sobie polowania na tych terenach. Według legendy to wła¶nie z jednego z miejscowych Ľródeł pił wodę sam król Władysław Jagiełło i st±d wzięła się nazwa rezerwatu. Obecnie Ľródełko zostało obmurowane murkiem z piaskowca. Miejscowi nazywaj± go "¬ródłem miło¶ci", a bogata w zwi±zki mineralne woda jest bardzo smaczna i orzeĽwiaj±ca  (fot.).
Na terenie rezerwatu została w 2003 roku wytyczona ¶cieżka edukacyjna o nazwie "Królewskie ¬ródła" o długo¶ci około 3 km. ¦cieżka przebiega przez drzewostany le¶nictwa Kociołki, a na długo¶ci około 500 m biegnie wzdłuż rzeczki Zagożdżonki, czę¶ciowo drewnianymi pomostami  (fot.)  (fot.)  (fot.)  (fot.). Na trasie ¶cieżki, oprócz pomostów, znajduj± się wiaty, miejsca do obserwacji ptaków oraz punkty widokowe. ¦cieżka składa się z trzech ł±cz±cych się fragmentów, które można zwiedzać również oddzielnie, a jej przej¶cie zajmuje około 1 godziny. Na trasie usytuowane s± tablice informacyjne oraz 11 punktów tematycznych:
 • Kolejka w±skotorowa
 • Drzewostan zagospodarowany
 • Las o charakterze naturalnym
 • Przełom Zagożdżonki
 • Gony bobrowe
 • Królewskie ¬ródła
 • Ochrona przyrody
 • Jak ro¶nie las
 • Sposób odnawiania lasu
 • Stare spały
 • Ochrona lasu przed szkodliwymi owadami
Dzięki punktom tematycznym poznamy m.in. charakterystykę Kozienickiego Parku Krajobrazowego, wydarzenia z historii Puszczy Kozienickiej, bogactwo przyrodnicze Puszczy oraz zapoznamy się z podstawowymi zasadami zachowania się w lesie.

Wstęp na teren rezerwatu jest bezpłatny. Dojazd do rezerwatu od strony Radomia (33 km) lub Kozienic (11 km) drog± wojewódzk± nr 737. Za miejscowo¶ci± Augustów (jad±c od strony Radomia) należy skręcić w prawo, w le¶n± drogę wiod±c± po ¶ladzie dawnej kolejki w±skotorowej (droga przeciwpożarowa nr 302). Po około 3,5 km dojeżdżamy do polany z zadaszonymi stołami, gdzie znajduje się niewielki parking. Samochód można również pozostawić na bardzo małym parkingu przy drodze nr 737 i pieszo doj¶ć do rezerwatu. Tuż obok parkingu znajduje się pomnik ku czci poległych w Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich X Dywizji Piechoty Armii ŁódĽ.
Z polany należy przej¶ć około 300 m dawnym nasypem kolejki w±skotorowej w kierunku niegdysiejszego mostu kolejowego nad Zagożdżonk±. Przy mo¶cie, po prawej stronie, znajduje się punkt widokowy na rozlewiska Zagożdżonki  (fot.), a po lewej stronie rozpoczynaj± się pomosty biegn±ce wzdłuż rzeczki.


08.2014


Na podstawie stron internetowych: Rezerwat w Wikipedii, Nadle¶nictwo Kozienice.
Aktualizacja 20.08.2014


Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Rezerwat ¬ródło Królewskie

Wszystkie zdjęcia wykonane aparatem Panasonic Lumix DMC-FZ38
Nadle¶nictwo Kozienice
Rezerwat w Wikipedii
Kozienicki Park Krajobrazowy