Oznaczenia parowozów
Na PKP pierwsza, wielka litera mówi o rodzaju pociągu, do jakich został przeznaczony parowóz:
       P - parowóz pospieszny,
       T - parowóz towarowy,
       O - parowóz osobowy.
Dodatkowo parowóz bez tendra, zwany tendrzakiem, oznaczony jest drugą, wielką literą K. Następna, mała litera informuje o układzie osi według tabeli.
Po oznaczeniach literowych umieszcza się oznaczenie cyfrowe, i tak:
       liczby 1-10 oznaczają parowóz niemiecki,
       liczby 11-20 parowóz austriacki,
       liczby 21-99 parowóz polski, liczba oznacza rok zatwierdzenia konstrukcji parowozu,
       liczby 100-200 oznaczają parowóz obcy otrzymany przez PKP w latach 1918-1939,
       liczby powyżej 201 oznaczają parowóz obcy otrzymany po II wojnie światowej.
Oznaczenie literoweOznaczenie cyfroweOznaczenie symboliczne
a1-1-0oO
b0-2-0OO
c1-2-0oOO
d2-2-0ooOO
e1-2-1oOOo
f2-2-1ooOOo
g2-2-2ooOOoo
h0-3-0OOO
i1-3-0oOOO
k2-3-0ooOOO
l1-3-1oOOOo
m2-3-1ooOOOo
n1-3-2oOOOoo
o2-3-2ooOOOoo
p0-4-0OOOO
r1-4-0oOOOO
s2-4-0ooOOOO
t1-4-1oOOOOo
u2-4-1ooOOOOo
w0-5-0OOOOO
y1-5-0oOOOOO
z1-5-1oOOOOOo
Liczby w oznaczeniu cyfrowym oznaczają kolejno: ilość osi tocznych - ilość osi napędnych - ilość osi tocznych, licząc od czoła parowozu.
W oznaczeniach symbolicznych mała litera "o" oznacza koła toczne, duża litera "O" oznacza koła napędne.
I tak dla przykładu: parowóz TKt48-191 oznacza parowóz towarowy, tendrzak, o układzie osi 1-4-1 (oOOOOo - jedna oś toczna, cztery osie napędne, jedna oś toczna), produkcji polskiej zatwierdzony w roku 1948 o numerze kolejnym 191. Parowóz Ol49-44 oznacza parowóz osobowy, z tendrem, o układzie osi 1-3-1 (oOOOo - jedna oś toczna, trzy osie napędne, jedna oś toczna), produkcji polskiej, konstrukcja zatwierdzona w roku 1949, numer kolejny w serii 44.
Także tendry posiadają własne oznaczenia. Pierwsza liczba oznacza pojemnośc skrzynii wodnej w m3, litera oznacza ilość osi (C - tender posiada 3 osie, D - 4 osie). Druga liczba oznacza podobnie jak w przypadku parowozów rok zatwierdzenia konstrukcji.


Powrót do strony głównej
Powrót do skansenu